xs
xsm
sm
md
lg

ฟังชัดๆ ! หลัก ฆราวาสธรรม ฉบับครูอ้อย อ้างสอนให้หาเงิน-ได้มาแล้วต้องใช้เงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ต่างกันราวฟ้ากับเหว เปิดคลิป ครูอ้อย พูดถึงหลักฆราวาสธรรม อ้างพระพุทธเจ้าสอนไว้ ทั้งที่ของจริงสอนให้รักษาสัจจะ ลดละกิเลส

จากคลิป “มหัศจรรย์แห่งความสุข | เข็มทิศชีวิต|บรรยาย | ครูอ้อย | ฐิตินาถ ณ พัทลุง” ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ยูทูป ผ่านช่องของครูอ้อย ที่มีชื่อว่า “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 14 พ.ค. 2015 ตั้งแต่นาทีที่ 4.51 ครูอ้อยอ้างถึงหลักฆราวาสธรรม ของพระพุทธเจ้า โดยอ้างว่า สิ่งที่ฆราวาสจะต้องทำ คือ 1. หาเงิน 2. เมื่อหาเงินมาได้แล้วจะต้องใช้เงิน คือ เลี้ยงดูญาติ สามีก็ต้องหาของแต่งตัวให้ภรรยา 3. ให้เก็บเงินไว้ใช้ในยามที่จำเป็น และ 4. แบ่งเงินที่ได้มาไปใช้ในการลงทุนเพื่อให้มันงอกเงย ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ฆราวาส ไว้เมื่อ 2,600 กว่าปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลักฆราวาสธรรม ที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนไว้ แตกต่างจากสิ่งที่ครูอ้อยอ้างถึง โดย หลักฆราวาสธรรม ในความหมายของพระพุทธเจ้าคือ คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วยธรรมะ 4 ประการ
1.สัจจะ แปลว่า มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
2. ทมะ แปลว่า บังคับตัวเองเพื่อลดและละกิเลส และรักษาสัจจะ
3. ขันติ แปลว่า การอดทนอดกลั้นต่อการบีบบังคับของกิเสส
4. จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตน

ทั้งนี้ คำสอนของครูอ้อย ที่บรรยายให้ลูกศิษย์ฟังในห้องเรียนเข็มทิศชีวิต ดูแล้วแตกต่างจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสินเชิง

กำลังโหลดความคิดเห็น...