xs
xsm
sm
md
lg

สุดเจ๋ง! “ม.นเรศวร” ประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกทุเรียนด้วยความเร็ว 22 ลูกต่อชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ภาพจาก phitsanulokhotnews.com
อาจารย์ “ม.นเรศวร” ประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล แบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยความเร็ว 22 ลูกต่อชั่วโมง ใช้ง่ายราคาไม่แพง เตรียมพัฒนาให้สามารถปอกทุเรียนพันธุ์อื่นได้ด้วย พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมตรวจความสุก - ความหวาน เนื้อทุเรียนได้แม่นยำรวดเร็ว

วันนี้ (23 พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร แถลงผลสำเร็จการประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ที่สามารถปลอกเปลือกด้วยความเร็ว 22 ลูกต่อชั่วโมง เป็นเครื่องต้นแบบที่จะต่อยอดไปใช้ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ กล่าวว่า เครื่องปอกเปลือกทุเรียนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อตอบโจทย์ปัญหาชาวสวนทุเรียน เครื่องนี้จะช่วยในการปอกเปลือกเชิงอุตสาหกรรมแทนการใช้แรงงานคนที่อาจเมื่อยล้าจากการปอกเปลือก

ผศ.ดร.รัตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า เครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแลแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถปอกเปลือกทุเรียนที่มีความสูงแตกต่างกันได้ โดยไม่ต้องปรับตั้งอุปกรณ์ทุกครั้ง ผลการศึกษาทางกายภาพของผลทุเรียนพันธุ์หลงลับแล พบว่าตำแหน่งปลายผลทุเรียนเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม ต่อการเปิดเปลือก

ทำการออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกทุเรียนต้นแบบโดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของกลไกลด้วยระบบนิวเมติกส์ และควบคุมโดยระบบเซ็นเซอร์ ทดสอบการทำงานโดยการกดหัว 5 คีบ ซึ่งคีบมีมุมเอียง 30 องศา กับแนวดิ่ง มีความเหมาะสมที่สุดใช้ในการปอกเปลือก สามารถปลอกเปลือกได้ 22 ลูกต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 2.75 เท่าเมื่อเทียบกับการปอกด้วยมือ ( 8 ลูกต่อชั่วโมง)

ซึ่งเครื่องปอกเปลือกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติสามารถปลอกเปลือกได้เร็ว ใช้งานได้ง่ายและราคาไม่แพง จึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่เเกะทุเรียนใส่กล่องเพื่อจำหน่าย หรือกลุ่มเกษตรกรที่ทำทุเรียนแปรรูป เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกสบายขึ้น ลดความเมื่อยล้า มีความปลอดภัยในการทำงาน และในอนาคตเตรียมการพัฒนาเครื่องให้สามารถปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์อื่นๆ ได้ในอนาคต โดยอาจจะมีการพัฒนาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็วในการปอกทุเรียนอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้เปิดตัวนวัตกรรมตรวจความสุก แก่ และความหวานของเนื้อทุเรียน ได้ถูกต้องและแม่นยำ รวดเร็วและน่าเชื่อถือได้

โดยเครื่องมือดังกล่าวจะวัดการดูดซับแสงที่ก้านผลที่ 3 ตำแหน่ง ของผลทุเรียน ซึ่งค่าที่ได้ก็พบว่า ความหวานและน้ำหนักแห้งของเนื้อผลทุเรียนมากน้อยเพียงไร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จะมี 30% ขึ้น ส่วนพันธุ์หลงลับแล จะมี 40% ขึ้นไป ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผล และรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของทุเรียนในการส่งออกต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...