xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียบเรียงหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทาน สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทรงเรียบเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์นี้พร้อมคำแปล พระราชทานให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร และภาพวาดฝีพระหัตถ์ลงพิมพ์บนหน้าปก

วันนี้ (21 พ.ค.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร และภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นภาพที่ผู้คนกำลังนั่งคุกเข่าถือธงชาติไทยด้วยรอยยิ้ม ถัดมาเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกที่กำลังคุกเข่าแล้วพนมมือด้วยรอยยิ้ม โดยเบื้องหน้าเป็นโต๊ะหมู่บูชาที่มีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมข้อความทรงพระเจริญตั้งอยู่ และด้านล่างของหนังสือมีข้อความว่า สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ลงพิมพ์บนหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว อีกทั้งทรงคัดเลือกและทรงเรียบเรียงบทเจริญพระพุทธมนต์นี้พร้อมคำแปล จำนวน 28 บท อาทิ บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า บทพระไตรสรณคมน์ บทนมการสิทธิคาถา บทโพชฌังคปริตร บทนักขัตตยักข์ เป็นต้น เพื่อพระราชทาน ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดพิมพ์ทั้งสิ้น จำนวน 20,000 เล่ม โดยสำนักพระราชวัง เป็นหนังสือปกอ่อน ความหนา 85 หน้า

ทั้งนี้ ทรงน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนาถ มาไว้บนหน้าปกหนังสือสวดมนต์ ด้วยทรงปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้สวดมนต์เพื่อก่อให้เกิดสติ สมาธิ ปัญญา รวมทั้งความสุขสงบร่มเย็น และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองสืบไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...