xs
xsm
sm
md
lg

ดูคลิปแล้วน้ำตาไหล! สุดปลาบปลื้ม “ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์” ทรงรับลูกผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์” ทรงรับลูกผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรม มีพระดำรัส “จะเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด เชื่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ท่านก็คงทำอย่างนี้ ท่านสอนหนูมา ให้รักประชาชน” ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสเสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมวันนี้ (24 ก.พ.) เมื่อเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ประจำจังหวัดพะเยา ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านทุ่งหล่มใหญ่ ที่ไปเฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้มี 145 หลังคาเรือน ประชากร 580 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง หรือไปที่โรงพยาบาลเชียงคำ ในการนี้ พระราชทานของเล่น สื่อการเรียนรู้แก่เด็กๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและสมาธิ ด้วยมีพระประสงค์ที่จะให้เด็กปฐมวัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้มีพัฒนาการและทักษะที่เหมาะสมวัย

ทั้งนี้ ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ด้วย โดยมีผู้ไปรับการบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และรับบริการด้านทันตกรรม รวมจำนวน 220 คน ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่ คือ โรคกระดูกและข้อ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยจำนวน 3 ราย เฝ้า การนี้มีรับสั่งถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้เจ็บป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ที่ทำการตรวจรักษาอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังคด เท้าทั้งสองข้างผิดรูป ผู้ป่วยหูหนวกตั้งแต่กำเนิด มีอาการภูมิแพ้และหอบหืด และผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ โดยได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของผู้เจ็บป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บป่วยทั้ง 3 ราย ไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ

นอกจากนี้ ยังมีพระดำรัสกับผู้ป่วย 1 ใน 3 รายที่เข้าเฝ้า ว่า ทรงขอรับบุตรของผู้ป่วยเป็นบุตรบุญธรรม ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ป้าไม่ต้องกังวลเลย หนูจะให้ทุนเลย คือว่าทันที่ที่จะต้องจ่ายเอง ส่วนนั้นหนูจะจ่าย แล้วเอาอย่างนี้ ไม่ทราบคุณป้าจะรับได้ไหม ถ้าหนูจะรับเขา เด็กคนนี้ เป็นลูกบุญธรรมของหนู หนูจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุด

หนูเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อของหนู คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ท่านก็คงทำอย่างนี้แหละ ท่านสอนหนูมา ให้รักประชาชน” พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กำลังโหลดความคิดเห็น...