xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแจก “โปสการ์ดของพ่อ” 4 แสน 5 หมื่นใบ ให้คนไทยทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เนื่องในโอกาสครบ 100 วันของวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุราธิคุณหาที่สุดมิได้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบร่วมมือกับสมาคมการพิมพ์ไทย อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ที่สะท้อนถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์มาจัดพิมพ์เป็น “โปสการ์ดของพ่อ” จำนวน 9 แบบ ด้วยนวัตกรรมเทคนิคการพิมพ์แบบผสมผสานจำนวน 450,000 ใบ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงบำเพ็ญพระองค์เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบแนวนโยบาย

“ภายในชุดโปสการ์ดของพ่อ จะประกอบไปด้วยโปสการ์ดที่ระลึกจำนวน 9 ใบ จัดพิมพ์ขึ้นทั้งหมด 50,000 ชุด หรือ 450,000 ใบ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบได้พิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการจัดทำ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์ในพระอิริยาบถต่างๆ ได้แก่ พระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมทัพแห่งกองทัพอากาศ พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงฮ็อคกี้น้ำแข็ง พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงเปียโน พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎร พระบรมฉายาลักษณ์ทรงฉลองพระองค์ชุดสูทแบบคลาสสิก พระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงผนวช พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงงาน พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงพักผ่อนพระอิริยาบถกับคุณทองแดง และ พระบรมฉายาลักษณ์ขณะฉลองพระองค์ชุดบรมราชภูษิตาภรณ์”ทั้งนี้ ทุกภาพจะมีกระบวนการคัดเลือกและอัญเชิญพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านที่สอดคล้องกับพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อพิมพ์ลงบนอีกด้านหนึ่งของโปสการ์ดที่ระลึก อาทิ พระปฐมบรมราชโองการเมื่อครั้งทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ พระราชดำรัสอันเกี่ยวเนื่องกับการกีฬา พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักและน้อมนำปฏิบัติตาม

กระบวนการสุดท้ายที่สำคัญที่สุด คือการออกแบบเทคนิคการพิมพ์แบบผสมผสานเพื่อสร้างความพิเศษอันทรงคุณค่าเฉพาะตัว อาทิ การเลือกสรรเทคนิคการพิมพ์เพื่อสะท้อนหยาดเหงื่อของพ่อหลวง เทคนิคการพิมพ์เพื่อสร้างความสมพระเกียรติแก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เทคนิคการพิมพ์เพื่อสร้างผิวสัมผัสบนพื้นที่พระองค์ทรงงาน ฯลฯนางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวว่า สมาคมการพิมพ์ไทยมีความปีติยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโปสการ์ดชุดประวัติศาสตร์นี้ ทางสมาคมฯ ได้ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุกระดาษที่มีความเหมาะสมกับโปสการ์ดดังกล่าว โดยแบ่งกระดาษออกเป็น 2 ประเภทคือ กระดาษเมทัลไลท์สีเทา และกระดาษอาร์ตมันสีขาว ถัดมาคือการนำเสนอเทคนิคการพิมพ์ที่เหมาะสมโดยร่วมหารือกับทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

“สำหรับโปสการ์ดที่ใช้กระดาษเมทัลไลท์ 3 แบบ ได้แก่ โปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์ทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงเยี่ยมราษฎร และพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งาทรงผนวช จะทำการลงสีขาวชนิดพิเศษด้วยความละเอียดที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดเป็นผิวสัมผัสเฉพาะตัว ก่อนนำไปพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และสำหรับโปสการ์ดอีก 6 แบบที่ใช้กระดาษอาร์ตมันสีขาว จะทำการเคลือบพีวีซีชนิดด้าน ก่อนที่จะพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์”

จากนั้นโปสการ์ดทั้งหมด 9 แบบจะถูกส่งต่อไปยังโรงพิมพ์เฉพาะทางภายในเครือข่ายสมาคมฯ เพื่อลงเทคนิคพิเศษเฉพาะจุดต่างๆ อาทิ การลงสปอตหยดน้ำที่บริเวณหยดพระเสโท สปอตทรายบริเวณพื้นที่พระองค์ประทับขณะเยี่ยมราษฎร สปอตเงาบริเวณพื้นน้ำบนภาพที่พระองค์ประทับพร้อมคุณทองแดง รวมถึงการปั๊มลายไม้บนแผ่นภาพโปสการ์ดพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งทรงผนวชเพื่อเพิ่มผิวสัมผัส โดยกระบวนการจัดพิมพ์ตั้งแต่เริ่มเลือกกระดาษ การจัดวางเทคนิคต่างๆ และการทดสอบพิมพ์ ตลอดจนการแก้ไขต่างๆ เพื่อความสวยงามที่สุดจนการพิมพ์โปสการ์ดทั้งสิ้น 450,000 ใบแล้วเสร็จนั้นรวมระยะเวลากว่า 1 เดือนเต็ม นางสาวพิมพ์นารา กล่าวทิ้งท้ายประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการ “โปสการ์ดของพ่อ - ความทรงจำและการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ในดวงใจ” พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึกได้ฟรี จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน ได้ที่ TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคารไอดีโอคิว จุฬา-สามย่าน ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าโปสการ์ดจะหมด ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.00 น. (จำนวนจำกัด 90,000 ใบ) ติดตามรายละเอียดช่องทางการแจกจ่ายเพิ่มเติมได้ที่ www.tcdc.or.th


ช่องทางการแจกโปสการ์ด

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและใกล้เคียง สามารถเข้าชมนิทรรศการ“โปสการ์ดของพ่อ” พร้อมรับโปสการ์ดที่ระลึกได้ฟรีจำนวน1 ใบต่อ1 ท่านได้ที่ TCDC COMMONS ชั้น 3 อาคารไอดีโอคิวจุฬา-สามย่าน รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สถานีสามย่าน ได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าโปสการ์ดจะหมด ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.00 น. ทุก (จำนวนจำกัด 90,000 ใบ)

2. ประชาชนในเขตต่างจังหวัด สามารถขอรับโปสการ์ดได้ที่ TCDC เชียงใหม่, กองสื่อสารองค์กรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น TCDC ขอนแก่นและเครือข่าย miniTCDC จำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ (แห่งละ 1,800 ใบ) ได้แก่

ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยนเรศวร,มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาคกลาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาคตะวันออก : มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคตะวันตก : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เครือข่าย TCDC Co- working visa จำนวน 25 แห่ง (ตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง) (แห่งละ 900 ใบ )ได้แก่ Launchpad, Hangar Coworking space by dtac accelerate, TK Park (อุทยานการเรียนรู้), Poolsub, ห้องสมุดอัญมณี, Wolf Co-Working space, SYNHUB, ThinkspaceB2S, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC), William Warren Library, Draftboard, KX Knowledge Exchange, Kliquedesk, Paper Space, Fabcafe Bangkok, E88 Workspace, S Station@SME Bank, Muchroom, Maven mesh, HUBBA, HUBBA-TO, C asean, The rabbit hub, The Work Loft, ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ 02-105-7441
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ และ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
เรื่อง / ภาพ : อรวรรณ เหม่นแหลม

กำลังโหลดความคิดเห็น...