xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยงานภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

หน่วยงานจากภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (18 ม.ค.) ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 79 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 43

โดยในวันนี้มีหน่วยงานจากภาคเอกชนต่างๆ ประกอบด้วย มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม สถาบันภาษาอีซีซี และ อินลิงกัว มูลนิธิปาลปชา มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มูลนิธิคุณพ่อเฉลิม - คุณแม่สิงห์โต บุญมี มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และ สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มูลนิธิส่งเสริมความสะอาด และสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทานตะวัน สมาคมนักบินไทย สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่านักศึกษาวิชาทหาร สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย และสมาชิกในเครือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิคในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 22) มูลนิธิรักษ์ธรรม มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มูลนิธิปัญญาธโร วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันภาษาอีซีซี ชลบุรี และศรีราชา บริษัท สยามไดกิ้น เซลส์ จำกัด บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ครอบครัวพรประภา และบริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามนิสสัน บอดี้ จำกัด บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด โรงแรมในเครือ สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กลุ่มบริษัท เอส.เอ็ม.ไอ แทรเวล จำกัด กลุ่มบริษัท สยาม เอสแบรนด์ จำกัด บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด และบริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อเวลา 07.00 น. นายประพัฒน์ ลิปตพัลลภ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 79 จากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมศพ แล้วกราบหน้าพระบรมโกศพระบรมศพ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ก่อนถวายภัตตาหารแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ที่สวดพระพระอภิธรรมตั้งแต่ค่ำวันที่ 17 ม.ค. ในการนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม สถาบันภาษาอีซีซี และ อินลิงกัว มูลนิธิปาลปชา มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย มูลนิธิคุณพ่อเฉลิม - คุณแม่สิงห์โต บุญมี มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 9 มูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ กลุ่มโรงเรียนทานตะวัน เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...