xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ Big cleaning ปากคลองตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กทม. ระดมเจ้าหน้าที่จัด “Big Cleaning”  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าและบริเวณโดยรอบปากคลองตลาด หลังไม่มีผู้ค้าทำการค้าในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนอนุญาตถึง 30 มิ.ย. 59

วันนี้ (4 เม.ย.) เมื่อเวลา 08.00 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big cleaning) บริเวณปากคลองตลาด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตพระนคร เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนตรีเพชร ถนนจักรเพชร ถนนบ้านหม้อ ถนนสะพานพุทธ ซอยท่ากลาง และทางเข้าตลาดยอดพิมาน โดยมี พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักผังเมือง ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง กองบังคับการกองปราบปราม และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ลาน ร.1)

กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดระเบียบทางเท้า เพื่อคืนทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจรโดยสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ สำหรับบริเวณปากคลองตลาดในช่วงเวลากลางวันมีผู้ค้าในจุดผ่อนผันและนอกจุดผ่อนผันรวมจำนวน 476 ราย มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะทั้งบนทางเท้า ผิวการจราจร และจอดรถทำการค้าขายบนรถ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและส่งผลกระทบไปยังบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับผู้ค้าเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวและลดผลกระทบผู้ค้า ผู้ค้าได้ทำข้อตกลงกับกรุงเทพมหานครว่าตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไปจะไม่มีผู้ค้าทำการค้าในเวลากลางวัน สำนักงานเขตพระนครจึงได้ดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ยกเลิกการทำการค้า ห้ามตั้งวางจำหน่ายสินค้าบริเวณปากคลองตลาดในเวลากลางวัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 59 เป็นต้นไป ส่วนเวลากลางคืน กทม. ยังอนุญาตให้ทำการค้าได้ถึง 30 มิ.ย. 59 ระหว่างเวลา 20.30 - 04.30 น. โดยตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 เป็นต้นไปจะไม่มีผู้ค้าทำการค้าบริเวณปากคลองตลาดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ กทม. ได้หาสถานที่รองรับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้าไว้หลายจุด อาทิ ตลาดปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน ตลาดส่งเสริมการเกษตร และ ตลาดไท นอกจากนี้ ยังมีตลาดซอยสวนผัก 4 ซึ่งมีพื้นที่ 28 ไร่ เป็นอาคาร 3 ชั้น และมีที่จอดรถรองรับ โดยจะไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา 5 ปี จ่ายเพียงค่าน้ำและค่าไฟตามการใช้งานจริงเท่านั้น

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ (Big cleaning) บริเวณปากคลองตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยส่วนรวมในการสัญจรเดินทางได้โดยสะดวก รวมถึงลดปัญหาด้านการจราจรที่ติดขัด โดยมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์ร่วมดำเนินการทำความสะอาดทางเท้า จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเท้า ล้าง-ลอกท่อระบายน้ำ ตีเส้นจราจร เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ทางเท้า ทั้งนี้ กทม. ต้องขอขอบคุณผู้ค้าที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบพื้นที่แห่งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม คืนทางเท้าและคืนความสุขให้แก่ประชาชนสามารถใช้ทางเท้าสัญจรไปมาได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ และทหารร่วมปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เพื่อจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณปากคลองตลาดช่วงกลางวัน โดยจัดตั้งเต็นท์กองอำนวยการร่วมบริเวณปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า (ลาน ร.1) และเต็นท์ย่อย จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1. บริเวณปากทางเข้าถนนบ้านหม้อ 2. บริเวณปากทางเข้าตลาดส่งเสริมเกษตรไทย และ 3. บริเวณปากทางเข้าซอยเอ็มไพร์ รวมทั้งจุดสกัด 4 จุด โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรึงกำลัง จำนวน 2 ผลัด ผลัดที่ 1 ระหว่างเวลา 04.30 - 12.30 น. ผลัดที่ 2 ระหว่างเวลา 12.30 - 20.30 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น