xs
xsm
sm
md
lg

ขอปลูกป่าในที่ดิน ทบ.5-วอนดูแลพระรักษาป่า

เผยแพร่:   โดย: เสียงประชาชน

4 พฤษภาคม 2550

เรียน คุณสนธิ ที่นับถือ

ขอรบกวนให้คุณช่วยพูดเรื่องการปลุกป่าในที่ดิน ทบ.5(ที่ดินที่ครอบครองโดยการเสียภาษีบำรุงท้องที่) ซึ่งปัจจุบันนี้ออกเอกสารสิทธิไม่ได้ (แต่องค์การสงเคราะห์กองทุนสวนยางให้ทุนปลูกยางพารา) ถ้าหากชาวบ้านเขามีความประสงค์จะปลูกไม้สักทอง ,ไม้ประดู่ ,ตะเคียนทอง, มะค่า ฯลฯ ไม้เหล่านี้จะปลูกไม่ได้ เพราะกองทุนไม่สนับสนุน และเมื่อชาวบ้านปลูกก็ไม่สามารถตัดขายได้ เพราะเป็นไม้หวงห้าม (ต้องปลุกในที่ดิน น.ส.3เท่านั้นจึงตัดขายได้) อยากเสนอออกกฎหมายมารองรับแก้ไขให้ชาวบ้านสามารถปลูกได้ ตัดขายได้ และควรจัดงบประมาณสนับสนุนให้ปลูก เพราะปลูกป่าชนิดนี้จะทำให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้มากขึ้น สภาพแวดล้อมก็จะดีกว่าปลูกยางพารา เพราะเนื้อที่ปริมาณต้นไม้จะสามารถปลูกได้มากกว่า (1 ไร่ปลูกยางพาราได้ประมาณ 70 กว่าต้น แต่ปลูกไม้สักทอง ,ไม้ประดู่ ,ตะเคียนทอง, มะค่า ฯลฯได้อย่างต่ำ 200 ต้นต่อ 1 ไร่) ถ้าเราปลูกป่าเอาไว้ อนาคตเราไม่ต้องเสียเงินซื้อไม้จากต่างประเทศ และประโยชน์ของป่าไม้มีมากมายจนไม่ต้องบรรยาย ในปัจจุบันป่าไม้แทบจะไม่เหลือ ยิ่งยางพารามีราคาดี ชาวบ้านและนายทุนยิ่งรุกป่าทำลายป่าเพื่อปลูกยางพารามากขึ้น(ทั้งภาคใต้-ภาคอีสาน)

มีเรื่องหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลช่วยออกกฎหมายสนับสนุนพระป่า เพราะปัจจุบันพระป่าท่านรักษาป่าไม้เอาไว้ โดยการจ้างชาวบ้านปลูกป่า และเมื่อยามหน้าแล้วท่านก็จ้างชาวบ้านถากถางเป็นแนวกันไฟป่า แม้กระนั้นชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็ยังจุดไฟเผาป่าเข้ามาในเขตวัด เดือดร้อนทั้งป่าทั้งพระทั้งเณรและชาวบ้านต้องช่วยกันดับไฟป่า รัฐบาลควรสนับสนุนเงินทุนให้วัดป่าที่มีสภาพต้องปลูกป่า และรักษาไฟป่า ในภาคอีสานและภาคเหนือหลายวัดที่มีภาระต้องดูแลป่าไม้ และบางพื้นที่ยังถูกกรมป่าไม้รังแกพระให้ย้ายออกจากป่า(คนของกรมป่าไม้มีมากที่จ้องทำลายป่าไม้) เพราะพระเป็นก้างขวางคอเจ้าหน้าที่ป่าไม้(ที่เลวๆ) ก็คอยแต่จะหาเรื่องพระป่า จึงอยากให้รัฐบาลออกกฎหมายให้พระอยู่ป่าได้และควรสนับสนุนวัดป่าในกิจการรักษาป่าไม้ ถ้าทำจริงๆพระท่านรักษาป่าไม้ได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้แน่นอน(ถ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้คนไหนทำดีอยู่แล้ว ก็ขอให้ทำดีตลอดไปนะ)

ด้วยความนับถือ

คนไทยผู้รักป่า อยากเห็นป่าไม้กลับมาสมบูรณ์เหมือนในอดีต

***********
คอลัมน์-“เสียงประชาชน”นี้จะเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการแจ้งข่าวคราว เบาะแส ระบายความในใจต่อความเป็นไปในบ้านเมือง เพื่อส่งผ่านไปยังผู้มีอำนาจในบ้านเมือง ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในแผ่นดินได้รับรู้ร่วมกัน โดยส่งถึงสนธิ ลิ้มทองกุล ผ่านทาง peoplevoice@manager.co.th หรือส่งจดหมายมาที่  102/1 บ้านพระอาทิตย์ ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม.10200 วงเล็บมุมซองว่า “เสียงประชาชน” หรือ โทรสาร 02-281-1708
กำลังโหลดความคิดเห็น...