xs
xsm
sm
md
lg

ภาพบรรยากาศเฝ้าฯ ถวายพระพร “ในหลวง” ให้ทรงหายพระประชวร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯเยี่ยมพระอาการ “ในหลวง” ในขณะที่ประชาชนยังเนืองแน่น รพ.ศิริราช โดยภายหลังลงนามถวายพระพรต่างเฝ้าฯ รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเสด็จฯผ่านภายในบริเวณอาคารที่ประทับ ด้าน นศ.แพทย์ปี 1 ศิริราช กว่า 200 คน จัดแถวหันหน้ายังห้องประทับและพร้อมใจถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน

วันนี้ (22 ก.ค.) เวลา 07.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากทรงเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ห้องประทับบริเวณชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งคืน โดยทรงกล่าวทักทายกับประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองข้างทาง จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินกลับวังสระปทุม

เวลา 16.34 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงเยี่ยมพระอาการประชวรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีประชาชนมาเฝ้าฯ กันอย่างเนืองแน่น และได้ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา

เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จลงมาจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ หลังจากทรงเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อคืนที่ผ่านมา ระหว่างทางที่เสด็จพระดำเนินผ่าน มีพสกนิกรเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด จากนั้นได้เสด็จกลับพระตำหนักจักรีบงกช

เวลา 15.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายพระพรอย่างไม่ขาดสาย โดยส่วนใหญ่ได้เฝ้ามองขึ้นไปยังชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นที่ประทับรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยหวังจะได้เห็นพระพักต์ของพระบรมวงศานุวงศ์

ด้านคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดพิธีรับน้องใหม่นักศึกษาแพทย์รุ่น 116 ซึ่งเดิมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ข้ามฟากมาเรียนที่โรงพยาบาลศิริราช โดย ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับน้องใหม่ 255 คน ซึ่งนั่งเรือจากท่ามหาราชมายังท่าน้ำศิริราช จากนั้นน้องใหม่ถวายบังคมและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มุ่งเกื้อกูลต่อประชาชนไม่หวังอามิส ปฏิบัติตนตามแนวทางที่แพทย์ต้องปฏิบัติตนเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตอย่างเคร่งครัดตลอดไป จากนั้นได้พร้อมใจกันหันหน้าไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากโรคาพยาธิ ทรงพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญต่อพสกนิกรตลอดไป จากนั้นร้องเพลงสดุดีมหาราชาพร้อมกัน ขณะที่ประชาชนที่อยู่โดยรอบพระราชานุสาวรีย์ฯ พระบรมราชชนก ร่วมร้องเพลงด้วย

นักศึกษาแพทย์ศิริราช รุ่นที่ 116 ได้ส่งตัวแทน 2 คนวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จากนั้นเดินแถวเรียงหนึ่งไปยังตึกสยามินทร์ ชั้น 2 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สำหรับพิธีรับน้องข้ามฟากจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2475 ในเวลานั้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยังสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรักสามัคคีกำลังโหลดความคิดเห็น...