xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระบรมฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เวลา 16.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคลของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งตลอดทั้งปี จะจัดให้มีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงรวม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว

สำหรับเครื่องทรงฤดูฝน จะจัดเปลี่ยนและเริ่มทรงตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยมีลักษณะเป็นเครื่องทรงอย่างห่มดอง หรือ ห่มเฉียง ทำด้วยทองคำเป็นกาบจำหลักลายทรงข้าวบิณฑ์ พระศกทำด้วยทองคำลงยา พระเกศเวียนเป็นทักษิณาวัตร ประดับด้วยนิล โอกาสนี้ได้ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ พระราชทานแด่ข้าราชบริพาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนประชาชน ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ บริเวณโดยรอบบริเวณพระอุโบสถด้วย

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือ เดือน 8 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งกล่าวถึงอริยสัจ หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ , สมุทัย , นิโรธ , มรรค เป็นผลให้มีพระสาวกรูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา จนถือได้ว่า เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น...