xs
xsm
sm
md
lg

MFCชี้หุ้นจีนถูกมีโอกาสฟื้น ส่งกองลิ้งก์ยิลด์เพิ่มจากCSI 300

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี เตรียมเสนอขาย "กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี China Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย" หรือ MCHINA1YA-UI เปิดขาย IPO ระหว่าง 11 - 17 ก.ค. 67อายุโครงการ 1 ปี มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI 300 ของตลาดหุ้นจีน ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI 300  โดยจำกัดผลขาดทุนไม่เกิน 10%

กองทุน MCHINA1YA-UI เน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของNAV โดยกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อ EPM และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุน  MCHINA1YA-UI เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (ระดับความเสี่ยงกองทุน 8+) จึงเสนอขายสําหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท
โดยผลตอบแทนของกองทุน MCHINA1YA-UI กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท  ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ภาวะตลาดขาขึ้น ดัชนี CSI 300 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0% จากที่ลงทุนวันแรก ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน Structured Note ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

กรณีที่ 2 และ 3 ภาวะตลาดขาลง หากดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลง จากที่ลงทุนวันแรก ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนใน Structured Note โดยจะถูกจำกัดผลขาดทุนไว้ไม่เกิน 10% ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน
สำหรับดัชนี CSI 300 เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 300บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น โดยใช้วิธีการคํานวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Free Float Adjusted Share) และมีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณปีละ 2 ครั้ง   ซึ่งดัชนีนี้จัดทำโดย China Securities Index Company Limited

“จุดเด่นของกองทุน MCHINA1YA-UI เน้นลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ที่ออก    โดยสถาบันการเงินที่มีคุณภาพดี มีอันดับความน่าเชื่ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)       เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดอ้างอิงจากดัชนี CSI 300 ของตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น ในทางกลับกันหากเกิดปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนผันผวน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลง แม้จะลดลงมากกว่า 10%แต่กองทุนได้จำกัดผลขาดทุนไม่ให้เกิน 10%นอกจากนี้อายุโครงการเพียง 1 ปี ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้แก่      นักลงทุน” นายธนโชติ กล่าว

นายธนโชติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นจีนและปัจจัยลบได้สะท้อนบน ราคาหุ้นไปแล้ว ปัจจัยราคา (Valuation) ของหุ้นจีนยังอยู่ระดับต่ำ โดย Forward P/E ของดัชนี CSI 300 และ HangSengยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี อย่างไรก็ตามยังคงมุมมองการลงทุนระยะยาวในหุ้นจีนเป็น Neutral เนื่องจากดัชนีอาจเผชิญความผันผวนเป็นระลอก จากประเด็นการค้าระหว่างประเทศหลังสหรัฐฯ และยุโรปให้ความเห็นว่าจีนผลิตสินค้าเกินความต้องการ และทั้งสองประเทศพยายามกดดันโดยการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, แผงโซลาร์เซลล์และสินค้าอื่นๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น