xs
xsm
sm
md
lg

ศาลล้มละลายกลางแจงเจ้าหนี้สินมั่นคง ยื่นขอชำระหนี้ได้ถึง 25 กุมภาฯ นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาลล้มละลายกลางแจงเจ้าหนี้สินมั่นคง ยื่นขอชำระหนี้ได้ตามปกติถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตามช่องทางที่กำหนด และไม่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลเหตุเกินเวลาอีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีเจ้าหนี้มายื่นร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเผื่อขอชำระหนี้เกินเวลาต่อบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากคดีฟื้นฟูกิจการนั้น เบื้องต้นมีการชี้แจงว่าเจ้าหนี้ยังสามารถยื่นขอชำระหนี้ได้ตามปกติเพราะยังไม่เกินกำหนดเวลา

ทั้งรายละเอียดจากศาลล้มละลายกลางชี้แจงว่า
ตามที่มีเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้/ผู้ร้องขอ มายื่นคำร้องขออนุญาตยื่นคำขอรับชำระหนี้เกินกำหนดเวลาต่อศาลล้มละลายกลางเป็นจำนวนหลายรายนั้น

เนื่องจากหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิมพ์และจ่ายให้แก่สมาชิกหรือประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนั้น จึงครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามมาตรา ๙๐/๒๖ วรรคหนึ่ง ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กรณีจึงยังอยู่ในระยะเวลาที่เจ้าหนี้อาจยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ มิได้ล่วงพ้นกำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้แต่อย่างใด

ศาลจึงมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เปิดรับคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ต่อไปจนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

อนึ่ง ขอให้เจ้าหนี้รีบไปดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
๑. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go .th
๒. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของกรมบังคับคดี ดังนี้
๒.๑ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น ๘ ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือ
๒.๒ กรมบังคับคดี ซอยบางขุนนนท์ ๑ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร หรือ
๒.๓ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความคืบหน้าของคดีและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th ต่อไป ศาลล้มละลายกลาง
กำลังโหลดความคิดเห็น