xs
xsm
sm
md
lg

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิด IPO กองเด็ด RMF เฟ้นหุ้นใหญ่เติบโตเด่นในสหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าส่งเสริมการลงทุนรับวัยเกษียณ เตรียมเปิดตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMUSA) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท ที่เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกา โดย SCBRMUSA จะเริ่มเสนอขายครั้งแรก‪ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2565‬ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่น่าสนใจในการลงทุนระยะยาว เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มีสภาพคล่องสูง มีมูลค่าตามราคาตลาดอันดับ 1 ของโลก ขณะเดียวกันก็มีความโปร่งใสในการทำงานจากกฎระเบียบที่เข้มงวด นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี โดยมีบริษัทจดทะเบียนชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพแนวโน้มเติบโตในระยะยาว เช่น Apple, Microsoft, Amazon และ Alphabet เป็นต้น จึงเหมาะแก่การลงทุนเพื่อการเกษียณ

ความโดดเด่นของกองทุน SCBRMUSA จะเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเน้นวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นรายตัว (Bottom-up security selection) พร้อมคัดสรรหุ้นเด่นจากบริษัทขนาดใหญ่ที่มั่นคงและบริษัทที่กำลังพัฒนาธุรกิจ สินค้า และบริการที่มีศักยภาพเติบโตสูง รวมถึงการมีกองทุนหลักที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ลงทุนยาวนานในหุ้นสหรัฐอเมริกาทุกขนาด มีความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวโดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในกลยุทธ์เดียวกัน

กองทุน SCBRMUSA มีนโยบายลงทุนใน Morgan Stanley Investment Fund -US Growth Fund ชนิดหน่วยลงทุน Z Accumulation ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายมุ่งบริหารเงินทุนแบบเชิงรุกให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูงและชนะดัชนี Russell 1000 Growth Index ในระยะ 3-5 ปี โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมหุ้นในทุกช่วงขนาดธุรกิจ ธุรกิจมีคุณภาพ และมีข้อได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเลือกลงทุนเฉพาะหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมั่นใจสูงเท่านั้น และต้องมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน

“ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เป็นประเทศที่ประกอบด้วยนักลงทุนและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำจำนวนมาก รวมถึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลและธนาคารกลางมีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในอนาคตอีกด้วย บลจ.ไทยพาณิชย์จึงมองว่า SCBRMUSA จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างโอกาสทางการลงทุนในหุ้นคุณภาพระยะยาวเพื่อนักลงทุนได้ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจไปกับเรา” นางนันท์มนัสกล่าว

พิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน SCBRMUSA เฉพาะการลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) สูงสุดถึง 1,000 บาท สามารถลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่านผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB สามารถชำระมูลค่าลงทุนผ่านบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน SCB Easy
 
กำลังโหลดความคิดเห็น