xs
xsm
sm
md
lg

บลจ.ยูโอบีแนะรับมือหุ้นผันผวน ลงทุนในอสังหาฯ ทั่วโลกกระจายเสี่ยง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังคงเผชิญกับความผันผวน โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้ รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ธนาคารกลางในหลายประเทศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับเพิ่มขึ้นทั่วโลก จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกรวมถึงในไทยยังคงผันผวนในระยะสั้นนี้

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางเลือกที่มีความสัมพันธ์คนละทิศทางกับสินทรัพย์การลงทุนอื่นๆ และเป็นสินทรัพย์ที่สามารถเติบโตได้ในภาวะที่ดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาด Covid-19 ดังนั้น บลจ.ยูโอบี จึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในภาวะตลาดปัจจุบัน”

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวดังกล่าว จึงเอื้อความน่าสนใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และยังเป็นสินทรัพย์ที่เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน พร้อมเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอจากการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพทั่วโลก โดยกองทุน UGREF-UI เป็นกองทุนแรกที่เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนไทย สามารถเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกโดยตรงผ่านกองทุนรวม และเป็นกองทุนที่มีการกระจายครอบคลุมในอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในทุกธุรกิจ”

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGREF-UI) ระดับความเสี่ยง 8+ (ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ) มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) ( I-96 EUR ACC) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. ตั้งแต่ปี 2008 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 7,752 ล้านยูโร เป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของโลก มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Management) เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากรายได้ค่าเช่าและมูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่นและเอเชีย ปัจจุบันครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายผ่านการลงทุนใน 54 กองทุนทั่วโลก ซึ่งกองทุนเหล่านี้จะไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรงกว่า 8,120 โครงการ และรายได้จากผู้เช่าที่มีคุณภาพกว่า 36,099 ราย (ที่มา : UBS Asset Management, ณ 31 ธ.ค. 2021) กระจายครอบคลุมในอสังหาริมทรัพย์ในหลายรูปแบบธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโรงงาน (Industrial) ที่มีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทน (yield) ที่สูงกว่าอสังหาริมทรัพย์รูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ทำให้มีความน่าสนใจในการลงทุน กลุ่มอาคารสำนักงานที่เน้นลงทุนในเมืองที่มีอัตราการปล่อยเช่าสูงเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ดี กลุ่ม Retail โดยเน้นลงทุนในอพาร์ตเมนท์, บ้านพักคนชรา และหอพักนักศึกษา ที่มีคุณภาพและอยู่ในทำเลที่ดี และ กลุ่มที่อยู่อาศัย (Residential) ลงทุนในอสังหาเชิงพาณิชย์ที่มีคุณภาพสูง และอยู่ในทำเลที่มีโอกาสเติบโตสูง มีโอกาสเติบโตตามโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-12 acc EUR สามารถสร้างอัตราผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 5.54% ต่อปี* โดยที่กองทุน UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-12 acc EUR นี้ จัดตั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2008 ซึ่งมี Track record ยาวกว่ากองทุนหลัก ซึ่งได้แก่ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-96 acc EUR (กองทุนหลัก) จัดตั้งในวันที่ 31 August 2016 ดังนั้นผลการดำเนินงานของ UBS (LUX) Real Estate Funds Selection-Global I-12 acc EUR จึงอาจไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานทั้งหมดของกองทุนหลัก (ที่มา UBS Asset Management ณ วัน 31 ธ.ค. 2564) กองทุน UGREF-UI เหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและนักผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นไปตามเกณฑ์ มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ 500,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น