xs
xsm
sm
md
lg

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดกอง RMF ใหม่ มุ่งลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้ทั่วโลกมุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้พลังงานสะอาดทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสการลงทุนแบบยั่งยืน จึงส่งกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMCLEAN) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน ไปพร้อมกับการก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจ โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 19-25 เมษายน 2565 พร้อมโปรโมชันพิเศษ เฉพาะการลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก รับ Fund Back เป็นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) สูงสุดถึง 1,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ผ่านผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือลงทุนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และ SCBAM Fund Click สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB สามารถชำระมูลค่าลงทุนผ่านบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และแอปพลิเคชัน SCB Easy

จุดเด่นของกองทุน SCBRMCLEAN จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BNP Paribas Energy Transition (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I Capitalisation ในสกุลเงินยูโร เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนธุรกิจเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) ผสานกลยุทธ์ลงทุนแบบ Top-down และ Bottom-up เฟ้นหาหุ้น Best Idea เน้นพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูง (high-conviction) 40-90 ตัว ไม่ยึดติดน้ำหนักการลงทุนกับดัชนีอ้างอิง (Active management) และเฟ้นหาโอกาสการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางที่มีโอกาสเติบโตสูง ภายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมมายาวนานกว่า 20 ปี

“เมื่อคนทั้งโลกหันมาสนใจเรื่องโลกร้อนและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกา ที่ประกาศแผนสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือการที่จีนตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็น 0 ในปี พ.ศ. 2603 และสหภาพยุโรปที่ออกนโยบาย European Green Deal พร้อมงบประมาณ ผ่านแนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) จากแหล่งพลังงานดั้งเดิมที่สร้างมลพิษมาเป็นการใช้พลังงานทดแทน นำไปสู่โอกาสการลงทุนอย่างยั่งยืนในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน 115 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในอีก 30 ปีข้างหน้า ในด้านการลงทุนนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อกลุ่มธุรกิจนี้โดยตรง รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และบริษัทที่ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงสุด ทำให้กองทุน SCBRMCLEAN น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจและเข้าถึงเทรนด์ในโลกการลงทุนปัจจุบัน” คุณนันท์มนัสกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น