xs
xsm
sm
md
lg

TGH ยกธงขาวแจ้งเลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังควักจ่าย ประกันโควิดเกือบหมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์TGHกรุ๊ปกลุ่มธุรกิจเงินเจ้าสัวเจริญยกธงขาว แจ้งตลท.เลิกกิจการ"อาคเนย์ประกันภัย"หลังเจอพิษโควิดควักจ่ายสินไหมไปแล้ว 9.9 พันล้านบาท แจงเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ผู้ถือกรมธรรม์โควิดกว่า 8.6 ล้านราย และประกันรถยนต์กว่า 1.8 ล้านรายเสี่ยงไม่ได้รับความคุ้มครองหากดำเนินกิจการต่อ

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เครือไทยโฮลดิ้งส์ หรือ TGH ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลิกกิจการอาคเนย์ประกันภัย หลังกลุ่ม TCC ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ได้จ่ายสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 ให้อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัยแล้วกว่า 9,900 ล้านบาท และทำให้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

ทั้งนี้รายละเอียดแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเครือไทยโฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มติเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัทอาคเนย์ประกันภัยจำกัดซึ่งเป็นการใช้สิทธิขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยสมัครใจและส่งคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน นอกจากนี้จะไม่มีการโอนกิจการของอาคเนย์ประกันภัยให้แก่บริษัทอินทรประกันภัยจำกัด(มหาชน)หรือ INSURE เนื่องจากมีความเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพิจารณาให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้เข้ามาดำเนินการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของอาคเนย์ประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กองทุนประกันวินาศภัยมีอยู่แล้วก็ควรให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องการดำเนินการคืนเบี้ยประกันให้กับผู้เอาประกันภัยทุกรายตามกรมธรรม์ประกันภัยที่อาคเนย์ประกันภัยยังมีภาระผูกพัน (ซึ่งรวมถึงกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) รวมทั้งการจัดหาผู้รับประกันภัยรายใหม่ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์และแนวทางของกองทุนประกันวินาศภัยด้วย  

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1ม.ค.65 อาคเนย์ประกันภัยมีสินทรัพย์สุทธิคงเหลือกว่า 1,800 ล้านบาท แต่จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยังมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ยังคงเพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการดำรงอัตราส่วนความพอเพียงของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ของอาคเนย์ประกันภัยให้ลดต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาอันใกล้

ทั้งนี้ เงินและทรัพย์สินของอาคเนย์ประกันภัยทั้งหมดจะใช้ในการชำระคืนเบี้ยประกันภัยและชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกัน รวมถึงการชำระหนี้ต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งหมด โดยไม่ได้นำไปชำระหรือคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของอาคเนย์ประกันภัยหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มTCC) แต่อย่าง ใด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลกระทบในกรณีดำเนินกิจการของอาคเนย์ประกันภัยแล้ว และแสดงให้เห็นว่าการขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นทางเลือกที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้หากกรณีดำเนินธุรกิจต่อไปน่าจะมีผลกระทบประกอบด้วย

1.ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสถานะของหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน

2.ปัญหาหนี้สินจะเป็นภาระต่อหน่วยงานกำกับ และ กองทุนประกันวินาศภัย(“กองทุนฯ”) ซึ่งอาจมีจำนวนมากถึง10,000 ล้านบาท

3.ผู้ถือกรมธรรม์Non Covid19 ของอาคเนย์ประกันภัย8,629,036 รายมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ เนื่องจากขึ้นอยู่กับทรัพย์สิ นที่เหลืออยู่ของอาคเนย์ประกันภัย และการเยียวยาความเสียหายของกองทุนประกันวินาศภัยฯในช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหายในอนาคต

4.ผู้ถือกรมธรรม์Covid-19ของอาคเนย์ประกันภัย1,851,921 ราย มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับกรณี ผู้ถือกรมธรรม์ Non Covid-19

5. คู่ค้า (อาทิ อู่ซ่อมรถ/โรงพยาบาล/ตัวแทน) ของอาคเนย์ประกันภัย 9,000รายีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับค่าบริการ หรือได้รับล่าช้า หากอาคเนย์ประกันภัยถูกปิดกิจการและเข้าสู่กระบวนการขอรับชำระหนี้ในขั้นตอนของการชำระบัญชี

6.พนักงานอาคเนย์ประกันภัย 1,396 คนพนักงานอาจถูกเลิกจ้างกระทันหัน ในกรณีถูกปิดกิจการ และจะได้รับเงินชดเชยล่าช้าเนื่องจากอาคเนย์ประกันภัยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน
กำลังโหลดความคิดเห็น