xs
xsm
sm
md
lg

ไทยประกันชีวิตร่วมมือโรงพยาบาลกรุงเทพตั้งหอผู้ป่วยรับผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนเตียงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไทยประกันชีวิตในฐานะองค์กรที่มุ่งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทย จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงเพื่อให้มีเตียงสำรองสำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา และลดโอกาสที่อาการจะรุนแรงขึ้นจนเสียชีวิต รวมถึงสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ไทยประกันชีวิตที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System สำหรับผู้เอาประกันภัย ทั้งในเชิงป้องกันและการดูแลรักษา บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตร โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โดยปัจจุบันมี Hospitel จำนวน 3 แห่งในกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อรองรับผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และมีความต้องการพักรักษาภายใต้ความดูแลของแพทย์

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 จากการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ หรือ RT-PCR และได้รับการประเมินอาการจากโรงพยาบาลว่าสามารถเข้ารักษาใน Hospitel ได้ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับการรักษาใน Hospitel ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโรงพยาบาล ซึ่งผู้เข้ารับการรักษาจะอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเป็นมาตรฐานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 
กำลังโหลดความคิดเห็น