xs
xsm
sm
md
lg

KTAM การันตีเงินต้น 90% กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนอุ่นใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ สภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองมีความไม่แน่นอน อาจทำให้การรับความเสี่ยงในทุกวันนี้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม และนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากเงินออมของตัวเอง ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องแสวงหากลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีควบคู่ไปพร้อมกัน

ล่าสุดบริษัทจึงได้ทำการนำนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุนด้วยการเปิดขาย กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 นี้ ซึ่งสามารถสร้างผลการดำเนินงานผ่านกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (active) และยืดหยุ่น (flexible) ภายในกรอบการลงทุนที่กว้างและกระจายในทุกประเภทสินทรัพย์ไปพร้อมๆ กับการปกป้องเงินลงทุนตามสัดส่วนที่กำหนดอย่างถาวร โดยมีผู้รับการประกัน โดยผู้รับประกันมีเครดิตเรตติ้ง (the “Guarantor”) (A+ Fitch Ratings)
 
กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90)  จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วนตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

จุดเด่นของกองทุนจะรับประกันเงินลงทุนของกองทุน โดยทุกๆ วันทำการซื้อขายจะมีการรับประกันมูลค่าหน่วยลงทุนไว้ที่ 90% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของกองทุนที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

• มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มูลค่าหน่วยลงทุนขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่
• การรับประกันเงินลงทุนถูกดำเนินการผ่านเทคนิคการประกันพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Insurance Technique) ซึ่งมาพร้อมกับความยืดหยุ่นและผ่านการใช้ดุลพินิจในการจัดสรร Risk Budget เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ Cash-Lock ในขณะที่ยังคงรักษาสมดุลของการสร้างผลตอบแทนได้ ทั้งนี้ กลยุทธ์ กระบวนการลงทุน และเทคนิคดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยเป็นไปตามดุลพินิจของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนตามที่เห็นสมควร

• ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนนั้นจะมากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับประกันไว้เสมอ
 
นางชวินดากล่าวเสริมว่า กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90 (KT-G90) นับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการการันตีการลงทุน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากการลงทุนในสินทรัพย์ไร้ความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว เพราะกองทุนเน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนผ่านกลยุทธ์การบริหารเชิงรุกที่มีรากฐานมาจากการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน มีเป้าหมายหลักในการสร้างผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุด ณ เวลานั้นๆ ภายใต้การจำกัดความเสี่ยงการลงทุน ทั้งยังรับประกันเงินลงทุนบางส่วนอย่างถาวรผ่านข้อผูกพันการรับประกันโดยผู้รับประกันของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่มีชื่อเสียงและมีประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ยาวนานและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการการลงทุนของกองทุน ด้วยหลักการดังกล่าว กองทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาเงินลงทุนและจำกัดการขาดทุน ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...