xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนบัวหลวงชวนลงทุนแบบ Thematic ลุยหุ้น FinTech ทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO กองทุน B-FINTECH ระหว่างวันที่ 10-16 มิถุนายน 2564 ตอบโจทย์การลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยี การยกระดับโลกการเงินสู่อนาคต การเติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น โดยจะไปลงทุนผ่านกองทุน BGF FinTech Fund กองทุนในกลุ่ม BlackRock Global Funds ที่บริหารสินทรัพย์มากที่สุดในโลก

ทั้งนี้ FinTech เป็นอุตสาหกรรมการเงินรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกิจกรรมบริการทางการเงิน โดยมุ่งแข่งขันกับวิธีการทางการเงินแบบดั้งเดิม ด้วยการนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีตามสถานการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
 
FinTech ถูกใช้เพื่อทำให้การลงทุน การประกัน การซื้อขาย การบริการธนาคารและการบริหารความเสี่ยง เป็นอัตโนมัติในรูปของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ โมเดลธุรกิจใหม่ สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น การใช้สมาร์ทโฟนสำหรับ Mobile Banking
 
ในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ผู้บริโภคพึ่งพาบริการทางการเงินแบบ  Virtual ในการเข้าถึงและเบิกจ่ายเงิน ทำให้บทบาทและความนิยมของ FinTech เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย 96% ของผู้บริโภคทั่วโลกใช้บริการ FinTech อย่างน้อยหนึ่งบริการ โอกาสใน FinTech จึงไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากนวัตกรรมเติบโตบนเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลา ผู้บริโภคต้องการทำสิ่งต่างๆ ในด้านการเงินมากขึ้น และตระหนักว่า FinTech เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โซลูชัน FinTech จึงเพิ่มขึ้นตามโอกาส
 
ด้วยทุกสิ่งที่เล็งเห็น กองทุนบัวหลวงจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเกาะเกี่ยวโอกาสในช่วงเวลาที่ใช่ โดยจัดตั้งกองทุน B-FINTECH ที่จะลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของ BGF FinTech Fund เป็นกองทุนหลัก มีนโยบายการลงทุน มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ Financial Services / IT Services และ Insurance มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมให้ดีขึ้น เช่น กลุ่มบริษัทที่ให้บริการ E-Payment กลุ่มธนาคารดิจิทัล ผู้ให้บริการ Outsource ซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านการเงิน สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคดิจิทัล ประกันภัยดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มการลงทุนและตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
 
BGF FinTech Fund เป็นกองทุนในกลุ่ม BlackRock Global Funds บริษัทจัดการกองทุนสัญชาติอเมริกันที่มีเทคโนโลยีทางการเงินทันสมัย บริหารสินทรัพย์มากที่สุดในโลกกว่า 9.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มี BlackRock (Luxembourg) S.A. เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน นอกจากนี้ BGF FinTech Fund ยังมีทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ในกลุ่ม FinTech โดยเฉพาะ รวมถึงมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลก มีเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาบริษัทที่มีโครงสร้างธุรกิจน่าสนใจและมีความแข็งแกร่งในระยะยาว ทำให้มั่นใจได้ว่ากองทุนนี้มีข้อมูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก โดยผลการดำเนินงานในช่วง 1 ปีของ BGF FinTech Fund สูงถึง 71.54% และผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยเฉลี่ย 28.11% ต่อปี
 
หากผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นและเห็นถึงโอกาสการเติบโตของ FinTech รวมถึงรับความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถลงทุนระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป กองทุน B-FINTECH นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนในชั่วโมงนี้
 
กำลังโหลดความคิดเห็น...