xs
xsm
sm
md
lg

TMBAM Eastspring เชื่ออสังหาฯ ยังน่าสนใจ เดินหน้าจ่ายปันผลกอง TMBPIPF

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) เปิดเผยว่า “ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่จากแนวโน้มการกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ในสหรัฐฯ และการเร่งฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ และยุโรปรวมถึงประเทศขนาดใหญ่ ส่งผลบวกต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ ทิศทางการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อในระยะสั้นระหว่างทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแม้จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ต้องขึ้นกับปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในแต่ละประเทศทำให้แต่ละประเทศอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยได้ไม่พร้อมกัน

ในสภาวะที่นักลงทุนแสวงหาผลตอบแทน (Search for yield) การมองสินทรัพย์ประเภทที่ให้ผลตอบแทน (Income) ในระดับที่น่าสนใจ มีผลตอบแทนคาดหวังคุ้มค่ากับความเสี่ยงในระดับราคาที่เหมาะสม (Attractive Valuation) ซึ่งการกระจายความเสี่ยงด้วยการจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนไปในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีความน่าสนใจจากปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ 1. การกลับมาแพร่ระบาดของ COVID-19 ในรอบที่ 3 นี้ได้รับการกระจายวัคซีนที่ดีกว่าคาด ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัว 2. อสังหาฯ ไทยยังเรียกได้ว่าฟื้นตัวช้ากว่าทั่วโลก (Laggard) และระดับมูลค่าของอสังหาฯ ไทยยังดูมีความน่าสนใจจากส่วนต่างของปันผลและผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี 3. อสังหาฯ บางกลุ่มยังได้ประโยชน์จาก E-commerce เช่น คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า 4. ประเทศสิงคโปร์มีการกระจายวัคซีนที่ดี ทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันต่ำ และยังมีพัฒนาการของเศรษฐกิจที่ดี ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้กองทุนอสังหาฯ มีความน่าสนใจและถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีโอกาสสร้างรายรับสำหรับนักลงทุน เนื่องจากได้รับกระแสรายได้จากค่าเช่า และเงินปันผลอีกทางหนึ่ง”
  
สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย Property Income Plus (TMBPIPF) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งกองทุนนี้มีการบริหารจัดการแบบ Active Management ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุน ที่ผ่านมากองทุนเติบโตและได้รับความนิยมจากผู้ลงทุน ภายใต้การจัดการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ของกองทุนสูงถึง 23,704 ล้านบาท (ข้อมูลจาก www.tmbameastspring.com ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)
  
โดยนับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนเมื่อ 30 มิ.ย. 2557 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลมาแล้วถึง 24 ครั้ง และเมื่อรวมการจ่ายปันผลในครั้งนี้ที่ 0.1 บาท/หน่วย รวมเป็นมูลค่าทั้งหมด 4.0535 บาท โดยการจ่ายปันผลครั้งนี้คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 217 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 22 เมษายน 2564
กำลังโหลดความคิดเห็น