xs
xsm
sm
md
lg

บัวหลวงชู “กองทุน BMAPS” 3 สูตรสำเร็จรับทุกสภาวการณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุน Bualuang Multi Asset Portfolio Solutions หรือเรียกสั้นๆ ว่า BMAPS เป็นกองทุนที่มีจุดเด่นในสภาวะตลาดที่มีความท้าทายอย่างช่วงปัจจุบันที่ตลาดมีความผันผวนสูงการลงทุนจากกองทุนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าในอดีตมาก และตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสให้เราได้เลือกลงทุนอีกมากมาย ทั้งนี้ จึงเป็นโอกาสของผู้จัดการกองทุนที่จะแสวงหาการลงทุนในกองทุนเด่นๆ ของกองทุนบัวหลวง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนในประเทศหรือกองทุนต่างประเทศก็ดี ผู้จัดการกองทุนยังมีการติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับนํ้าหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกองทุน BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100 อีกด้วย

กองทุน BMAPS มีให้เลือก 3 แบบ อยู่ที่ผู้ลงทุนชอบโอกาสรับผลตอบแทนแบบใด แบบแรก BMAPS25 ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ชอบโอกาสรับผลตอบแทนค่อยเป็นค่อยไป ไม่ชอบความผันผวนมากนัก กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นหลัก จำกัดลงทุนในกองทุนตราสารทุนไม่เกิน 25% โดยมีการลงทุนเด่นของกองทุนบัวหลวง เช่น BFIXED, B-GLOBAL, B-HY (H75) เป็นต้น แบบที่สอง BMAPS55 ซึ่งเพิ่มสัดส่วนลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน แต่ไม่เกิน 55% ของพอร์ต เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงอยู่ ทั้งนี้ กองทุนมีการเลือกลงทุนในกองทุนอย่างเช่น BFIXED, B-GLOBAL, B-ASIA, B-INNOTECH แบบที่สาม BMAPS100 ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนในกองทุนตราสารทุนได้ถึง 100% มีการลงทุนในกองทุนอย่าง B-CHINE-EQ, B-ASIA, B-INNOTECH, B-GLOBAL เป็นต้น

นายพีรพงศ์กล่าวว่า ทุกวันนี้โอกาสลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะประเทศไทยต่อไปแล้ว การก้าวออกไปสู่การลงทุนนอกประเทศถือเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่อุปสรรคที่นักลงทุนมักประสบปัญหากันคือ ภาวะการลงทุนทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนเร็ว การปรับการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนเองอาจไม่ทันการณ์ ดังนั้นกองทุน BMAPS นอกจากจะช่วยเรื่องกระจายลงทุนแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการบริหารพอร์ตลงทุน ซึ่งเป็นไปตามสไตล์ของกองทุนบัวหลวง

กองทุนบัวหลวงจึงกำหนดช่วงเวลาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ให้กับกองทุน BMAPS ทั้ง 3 แบบ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2564 นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...