xs
xsm
sm
md
lg

ไทยประกันชีวิตรุกระบบสุขภาพผ่านแอปฯ ครบเครื่องข้อมูล-บริการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจ หรือ Business Model ของไทยประกันชีวิตที่มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการดูแลชีวิตอย่างครบรอบด้าน ทั้งการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิตที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีสุข ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ผสานการพัฒนาบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ประกอบกับในปัจจุบันผู้บริโภคมีการปรับรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่ความปกติวิถีใหม่ หรือ New Normal ซึ่งคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการใส่ใจดูแลสุขภาพและวางแผนทางการเงิน รวมถึงดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการสำหรับลูกค้า ด้วยการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาสนับสนุน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแนวทางการดูแลผู้เอาประกัน 3 รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้เอาประกันในปัจจุบัน ประกอบด้วย “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” ที่เป็นเพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตครบ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมประกันชีวิตด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา (Self Service) เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกรมธรรม์ การแจ้งใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ (Consent Form) การชำระเบี้ยประกันภัยผ่าน QR Code การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เป็นต้น นอกจากนี้ แอปพลิเคชันยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพและการวางแผนการเงินสำหรับผู้เอาประกันอีกด้วย

“แอปพลิเคชันได้รับการออกแบบและพัฒนาบนแนวคิด Agile Methodology ซึ่งจะมีฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะแรกบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา Foundation Feature เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ลูกค้า โดยในระยะถัดไปบริษัทฯ วางแผนพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานด้านต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งการเคลมสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน (E-Claim) การชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต (E-Payment) การปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Virtual Hospital) เพื่อยกระดับการให้บริการสำหรับลูกค้า” นายไชยกล่าว

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด “แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต” ได้ฟรี ทั้งจาก App Store หรือ Google Play Store จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอน ก็สามารถใช้บริการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ได้ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ด้วยมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

จากนโยบายการดำเนินธุรกิจในการเป็นทุกคำตอบของชีวิต ตามแนวทางการสร้าง Eco-Health System เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าและคนไทย บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงการ “ไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต” ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่มอบความฟิตในทุกด้านของชีวิต ภายใต้แนวคิด "Circle of Wellness" 4 ด้าน ได้แก่ Self การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง Sense การสร้างเสริมสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็งและมีความสุข Stability การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และ Spirit การสร้างคุณค่าชีวิตผ่านการให้และการแบ่งปันสู่สังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสะสมคะแนนสำหรับใช้เป็นส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีถัดไปสูงสุดถึง 30%

โดยผู้เข้าร่วมโครงการไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต ต้องเป็นผู้ที่ซื้อแบบประกันไทยไลฟ์ ฟิต 80/80 หรือสัญญาประกันชีวิตหลักใดๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และสมาชิกไทยประกันชีวิต ไลฟ์ฟิต จะต้องทำแบบประเมินสุขภาพ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสุขภาพ (Health Tracking Application) เพื่อส่งข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น ข้อมูลการออกกำลังกาย ผลตรวจสุขภาพ ใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือใบเสร็จอาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ สำหรับการสะสมคะแนนเป็นส่วนลดเบี้ยฯ ตลอดจนการรับโบนัสสุขภาพ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรม Challenge ของบริษัทฯ เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ไลฟ์ฟิตจากร้านค้าพันธมิตรในโครงการฯ

ขณะเดียวกัน เพื่อให้เกิด Eco-Health System อย่างครบรอบด้าน บริษัทฯ ได้มอบสิทธิพิเศษที่จะเติมเต็มความสุขและสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เอาประกัน ผ่านไทยประกันชีวิต Privilege ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระรวมทุกกรมธรรม์ในแต่ละปี ประกอบด้วย ไทยประกันชีวิต INFINITE, ไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME

ไทยประกันชีวิต INFINITE ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสำหรับผู้เอาประกันที่ชำระเบี้ยฯ ต่อปีรวมทุกกรมธรรม์ตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป แบ่งออกเป็น 4 สถานะ คือ Classic, Silver, Gold และ Platinum ทั้งนี้ ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ จะได้ระดับสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องสมัครหรือสะสมคะแนน และได้รับสิทธิพิเศษด้านการดูแลที่ครอบคลุมชีวิตและสุขภาพรอบด้านทั้งกายและใจ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถติดตามข้อมูลและรับสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เช่นเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...