xs
xsm
sm
md
lg

AIA นำร่องลุย ‘Digital Face to Face’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมทั่วโลก จำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตัวแทนประกันชีวิต อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่มีความต้องการทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพในช่วงนี้ จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ภาคธุรกิจประกันภัยต้องปรับรูปแบบการนำเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต โดยเอไอเอ ประเทศไทย เราเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตที่นำร่องในการปรับรูปแบบการขายกรมธรรม์ประกันภัย มาเป็นรูปแบบ ‘Digital Face to Face’ และได้พัฒนาระบบ iPoS+ เวอร์ชัน 42.2 เพื่อรองรับกระบวนการอัดเสียงบทสนทนาระหว่างการนำเสนอขายแก่ลูกค้า สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทของบริษัท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ worksite marketing และผู้ขอเอาประกันที่เป็นชาวต่างชาติ”

“สำหรับรูปแบบการขายใหม่นี้ ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอสามารถทำการเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือ iPad โดยอัดเสียงบทสนทนาการนำเสนอขายผ่านโปรแกรม Voice Memos ใน iPad เพื่อใช้ไฟล์เสียงแนบเป็นหลักฐานในการยืนยันการตกลงการทำประกันภัยได้ทันที ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทั้งนี้ เราได้แจ้งให้ตัวแทนทุกคนต้องมีการขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาจากลูกค้าตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนจบการสนทนา พร้อมทั้งตัวแทนต้องแจ้งชื่อสกุล และเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิตให้ลูกค้ารับทราบอย่างละเอียด โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการเป็นตัวแทนประกันชีวิตได้ที่ www.oic.or.th เมนู e-services จากนั้นตัวแทนจะจัดส่งเอกสารซึ่งประกอบด้วยใบคำขอเอาประกันชีวิตที่กรอกข้อมูลแล้ว เอกสารเสนอขายรายบุคคล แบบสอบถามเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการทำประกันให้แก่ผู้เอาประกัน แบบตรวจสุขภาพทางการเงิน และเอกสารอื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทางแอปพลิเคชันที่ตกลงไว้กับลูกค้า เช่น ไลน์ (LINE) หลังจากที่ลูกค้ายืนยันการทำประกันภัยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำส่งภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงลายมือชื่อ พร้อมเขียนข้อความยืนยันความถูกต้องของเอกสาร โดยลูกค้าจะต้องถ่ายรูปเซลฟี หน้าตรงพร้อมถือบัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าของบัตร) ณ เวลาที่ตกลงทำประกันภัย กลับมาให้ตัวแทนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือแอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อให้ตัวแทนนำส่งงาน และเอกสารทั้งหมด พร้อมไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาผ่านระบบ iPoS+ ต่อไป”

“เมื่อกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ เอไอเอจะส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกัน ยกเว้นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งตามวิธีการปกติต่อไป ซึ่งรูปแบบการเสนอขายใหม่นี้จะใช้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ และสามารถมั่นใจได้ว่าเอไอเอเราจะยืนอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ในทุกช่วงเวลา ตามคำมั่นสัญญาที่เราต้องสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” นายกฤษณ์กล่าวทิ้งท้าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...