xs
xsm
sm
md
lg

ทีเอ็มบีอีสท์สปริงชวนลงทุนทั่วโลก ชูสูตรสำเร็จพอร์ตกระจายความเสี่ยง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ออกกองทุนรวมผสมคุณภาพ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation ร่วมกับ M&G Investments มืออาชีพในการบริหารการลงทุนระดับโลกจากสหราชอาณาจักร เป็น Single Solution ตอบจทย์ในการลงทุนยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงเช่นในปัจจุบัน กองทุนเน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพหลากหลายประเภททั่วโลก ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสรายได้กลับสู่กองทุน ใช้กระบวนการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง กองทุนนี้เสนอขายครั้งแรกวันที่ 2-11 กันยายนนี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ TMBAM Eastspring กล่าวว่า “การจัดทัพลงทุน หรือ Asset Allocation มีความสำคัญอย่างมากในการจัดสรรพอร์ตลงทุนให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการลงทุนของแต่ละคน และยิ่งในสถานการณ์ตลาดทั่วโลกในปัจจุบันที่มีความผันผวนเป็นอย่างมาก การจัดทัพลงทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยง และรักษาระดับของผลตอบแทนให้มีความผันผวนน้อยลงได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพียงประเภทเดียว สำหรับกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation นอกจากจะกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผล เพื่อสร้างกระแสรายได้เข้าสู่กองทุน เพื่อนำกลับไปลงทุนต่อไป กองทุนหลักยังมีผลการดำเนินงานในอดีตอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยมีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (7 พ.ย. 56) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.72% ต่อปี มากกว่าผลการดำเนินงานของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน (Morningstar EUR Moderate Allocation) ซึ่งอยู่ที่ 3.14% ต่อปี กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสผลตอบแทนที่เติบโตภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่มากเกินไป โดยได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารกองทุนด้วยความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation มีนโยบายลงทุนกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation เพียงกองทุนเดียว อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยมีระยะเวลารับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการ (T+4) และพิเศษในช่วง IPO (2-11 ก.ย. 62) ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจะอยู่ที่ 0.5% จากปกติ 1.00% เมื่อซื้อกองทุนตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป

TMBAM Eastspring บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ทั้งหมดกว่า 438,769 ล้านบาท* (ข้อมูลจาก TMBAM Eastspring ณ 31 ก.ค. 62)
(*ยอดรวม AUM ดังกล่าวไม่รวมบางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ อาทิ การลงทุนโดยตรงของธุรกิจ Private Fund และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ Single Fund)
กำลังโหลดความคิดเห็น...