xs
xsm
sm
md
lg

ไทยประกันชีวิตบุกอาเซียน ถือหุ้น 35% บริษัทประกันเจ้าถิ่นพม่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากยุทธศาสตร์ที่มุ่งขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาค AEC ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตที่ดี บริษัทฯ จึงตัดสินใจร่วมทุนในบริษัท Citizen Business Insurance จำกัด (มหาชน) หรือ CB Insurance สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในสัดส่วน 35% ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตอาเซียนแห่งแรกที่ขยายสู่ตลาดพม่า ในลักษณะการเข้าถือหุ้นบริษัทประกันชีวิตท้องถิ่น

การร่วมทุนในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งของไทยประกันชีวิต ในฐานะบริษัทประกันชีวิตไทยขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 3 ของธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันชีวิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ขณะที่ CB Insurance มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคชาวพม่า และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

“ธุรกิจประกันชีวิตในพม่ามีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับพม่าเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากกว่า 50 ล้านคน ส่งผลให้มีโอกาสในการขยายตลาดประกันชีวิตได้สูง การร่วมทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ ที่สามารถสร้างประโยชน์และหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้แก่ชาวพม่าได้ในระยะยาว” นายไชยกล่าว

ทั้งนี้ ไทยประกันชีวิตจะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวพม่าได้อย่างครบรอบด้าน เช่น แบบประกันประเภทออมทรัพย์ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งเป็นแบบประกันที่ตลาดมีความต้องการในปัจจุบัน และในอนาคตจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันประเภทอื่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การร่วมทุนดังกล่าวได้รับการรับรองจากกระทรวงแผนงานและการเงิน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งไทยประกันชีวิตและ CB Insurance อยู่ระหว่างดำเนินการในรายละเอียดการร่วมทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนตุลาคม 2562
กำลังโหลดความคิดเห็น...