xs
xsm
sm
md
lg

We เปิดกองทริกเกอร์ตั้งเป้า 8% ชี้จังหวะดีลงทุนหุ้นเทคโนโลยี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวงามนภา ธวัชโชคทวี กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (“บลจ.วี”) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงระยะนี้ยังมีความน่าสนใจในการลงทุน ด้วยระดับราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลง ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เติบโตสูง จากความต้องการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆ และความต้องการใช้ส่วนบุคคล “บลจ.วี” จึงเล็งเห็นว่าเป็นจังหวะที่มีความน่าสนใจสำหรับการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี

“บลจ.วี” จึงขอแนะนำ กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M) ที่จะเปิดเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2562 เพื่อตอบรับความต้องการจากนักลงทุนที่หาโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) ด้วยการกระจายลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งเราหวังว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนต่างประเทศ 3 กองทุนที่ บลจ.ได้เปิดเสนอขายไปในช่วงก่อนหน้านี้

นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ “บลจ.วี” กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปในกระแสโลก (Mega Trend) ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องปรับตัวใช้เทคโนโลยีเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากขึ้น เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัลสู่รูปแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ สะท้อนได้จากการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ชอปปิ้งออนไลน์ การโอนเงินบนสมาร์ทโฟน ทำให้การขยายตัวสูงขึ้นของ Cloud Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนธุรกิจและมีการตอบสนองการใช้งานมากขึ้น และการเติบโตของกลุ่ม Cyber Security เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลในการทำธุรกรรมต่างๆ ทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประเทศหลักในด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาวะการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว การขายทำกำไรในช่วงที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันระดับราคาของหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มการทำกำไรของธุรกิจ

ทั้งนี้ บลจ.วีมองว่าหุ้นเทคโนโลยีบางกลุ่มเป็นธุรกิจที่มีเสถียรภาพในการเติบโตตามเทรนด์การใช้ชีวิตของผู้คน ซึ่งหากเรามองในเรื่องการเติบโตจากปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีที่ผ่านช่วงความคาดหวังการเติบโตของกำไรเกินความเป็นจริง และเป็นหุ้นที่มีการเติบโตของกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีกระแสเงินสดต่อเนื่อง ในปัจจุบันที่ระดับราคาที่ปรับตัวลงมาถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว “บลจ.วี” จึงเสนอขายกองทุนเปิด วี โกลบอลเทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M) สร้างเป้าหมายการเลิกโครงการ 8% ในระยะเวลา 8 เดือน โดยเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนเปิด WE-GTECH8M เป็นกองทุน Fund of Fund เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตของรายได้และมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยเน้นการจัดพอร์ตแบบ Active Allocation เนื่องจากมองว่าความผันผวนของราคาจากภาวะการลงทุนยังคงมีอยู่ การติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบและปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นและช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายได้ดีกว่าการ buy and hold

กองทุน WE-GTECH8M ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ 8% ใน 8 เดือน โดยกองทุนจะเลิกกองทุนตามเป้าหมายเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ผ่านระดับ 10.83 บาทต่อหน่วย และ NAV ที่รับซื้อคืนขั้นต่ำ 10.80 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...