xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.เร่งประกันจ่ายค่าสินไหม “ครูฝึก-นักเรียนนายสิบ” กรณีเหตุระเบิดระหว่างการฝึก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร ครูฝึกนักเรียนนายสิบกองทัพบก ถูกระเบิดเสียชีวิตระหว่างการสาธิตและฝึกซ้อม โดยมีนักเรียนนายสิบ กนกพล โพธิ์อิ่ม ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะฝึกซ้อม ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา เบื้องต้นตนได้สั่งการให้สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) สำนักงาน คปภ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชุมพร ติดตามและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างเต็มที่


ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย โดยกองทัพบกได้ทำประกันภัยกลุ่มไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี8-0021 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจ่าสิบเอก สมชายอยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นประทวน ลูกจ้างประจำต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรและพลอาสาสมัคร จึงได้ผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท

นอกจากนี้ จ่าสิบเอก สมชายได้ทำกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อกับ บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรมธรรม์เลขที่ 612000651652 วงเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 300,000 บาท เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สิ้นสุดความคุ้มครอง 31 ตุลาคม 2576 (ระยะเวลาเอาประกันภัย 15 ปี) และกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา กรมธรรม์เลขที่ 100000108236088 ไว้กับ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากการประกันชีวิตกลุ่ม วงเงิน 110,000 บาท และการประกันภัยอุบัติเหตุธรรมดา (อ.บ.1) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท โดยสรุปทายาทของ จ่าสิบเอก สมชายจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากระบบประกันภัยที่ทำไว้รวมเป็นเงิน 798,000 บาท

สำหรับ นักเรียนนายสิบ กนกพล โพธิ์อิ่ม ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โดยส่วนตัวนักเรียนนายสิบ กนกพลไม่ได้ทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุไว้แต่อย่างใด แต่ก็ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยกลุ่ม ซึ่งกองทัพบกทำไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบ “พิทักษ์พล” กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ จี6-0028 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งนักเรียนนายสิบ กนกพล โพธิ์อิ่ม อยู่ในกลุ่มนักเรียนนายสิบ นักเรียนดุริยางค์และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก จึงได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครอง กรณีปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ 288,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...