xs
xsm
sm
md
lg

กรุงศรีเปิดกองโกลบอลเฮลธ์แคร์ เชื่อธุรกิจสุขภาพแกร่ง-อนาคตโตดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตที่ดีเนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้นได้แก่ ความกดดันเรื่องการตั้งราคายาได้ผ่อนคลายลง และราคาหุ้นอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม

ด้านปัจจัยสนับสนุนระยะกลาง ได้แก่ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมมีเงินสดในมือสูงนำไปสู่การควบรวมกันของบริษัทในอุตสาหกรรม และการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงปัจจัยสนับสนุนระยะยาวจากการที่ประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอายุขัยยาวนานขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และการเติบโตของชนชั้นกลางที่มีความต้องการคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น

สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund, Class C (acc) - USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อรอบปีบัญชี ซึ่งเป็นกองทุนหลักเดียวกับกองทุน KF-HEALTHD ที่ได้เปิดเสนอขายก่อนหน้านี้ โดยมีความแตกต่างกันที่กองทุน KFHHCARE มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFHHCARE-D หรือในกรณีที่ต้องการสะสมมูลค่าของเงินลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFHHCARE-A

กองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านเฮลท์แคร์ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีแผนทางธุรกิจที่ดี และให้ความสำคัญต่อการเยี่ยมชมกิจการ โดยมีการเยี่ยมชมกิจการประมาณ 1,000 บริษัทต่อปี เพื่อคาดการณ์อนาคตของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนให้ชัดเจนและมีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด รวมทั้งมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในตลาด ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อปี 2009 และสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 16.81% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 13.64%

“บลจ.กรุงศรีเชื่อมั่นว่ากองทุน KFHHCARE จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกระจายการลงทุนไปในตลาดที่มีศักยภาพเติบโต เพื่อแสวงหาผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นในระยะยาว” น.ส.ศิริพรกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...