xs
xsm
sm
md
lg

ไทยประกันชีวิตขยายตลาดประกันโรคร้าย รองรับคนไทยป่วยเพิ่ม-ค่ารักษาพยาบาลสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท ไทยประกันชีวิตเผย จากสถิติที่คนไทยเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทจึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต ทั้งการคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยรายได้หากเจ็บป่วยต้องรักษาตัวจากโรคร้ายแรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดกลุ่มโรคร้ายแรงของบริษัทฯ

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์และสถิติการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงในปัจจุบัน พบว่าคนไทยมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สวัสดิการอาจยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง 2 หรือ สร.2 เพื่อสร้างหลักประกัน และเตรียมความพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กรณีต้องพักรักษาตัวจากโรคร้ายแรงในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดกลุ่มโรคร้ายแรงของบริษัทฯ

สัญญาเพิ่มเติม สร.2 เน้นให้ความคุ้มครองกรณีรักษาพยาบาลหรือเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ประกอบด้วย โรคมะเร็ง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย โรคกล้ามเนื้อเสื่อม ตับวาย โรคโปลิโอ โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรลิส โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคพาร์กินสัน โดยจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันหรือชดเชยรายได้สูงสุดถึง 750 วัน ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกันยังให้ความคุ้มครองครอบคลุมกรณีเข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการ แต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ Day Case อีกด้วย

สำหรับกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคร้ายแรง ผู้เอาประกันวัยทำงานที่มีอายุ 20-59 ปี รับเงินชดเชยเพิ่มเป็น 2 เท่าของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันจากโรคร้ายแรง กรณีเข้ารักษาฉุกเฉินในไอซียูจากโรคร้ายแรง รับเงินชดเชยเพิ่มเป็น 3 เท่าของผลประโยชน์ฯ กรณีเสียชีวิตรับเงิน 200 เท่าของผลประโยชน์ฯ แก่ผู้รับประโยชน์

ทั้งนี้ การซื้อสัญญาเพิ่มเติม สร.2 ต้องซื้อควบคู่กับสัญญาประกันชีวิต รับประกันตั้งแต่อายุ 20-70 ปี และซื้อต่อเนื่องได้ถึงอายุ 80 ปี ระยะเวลาเอาประกันและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเท่ากับสัญญาประกันชีวิต หากแบบประกันที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันสั้นกว่าระยะเวลาคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันชำระเบี้ยของสัญญาหลักครบแล้ว สามารถชำระเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติม สร.2 ต่อไป เพื่อรับความคุ้มครองต่อเนื่องได้ถึงอายุ 80 ปี โดยเบี้ยประกันปรับขึ้นตามอายุ

นายสวัสดิ์กล่าวว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธาณสุข ระบุว่าสถิติการเสียชีวิตของคนไทยอันดับต้นๆ มีสาเหตุจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 อันดับแรก คือ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคปอดอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องเข้ารับการรักษาเป็นเวลานาน ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลสูงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มโรคร้ายแรงจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและมีความจำเป็น

โดยสัญญาเพิ่มเติม สร.2 เหมาะกับกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการขาดงานเมื่อต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกลุ่มผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ที่ต้องการสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคร้ายแรง

“สร.2 เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อทำควบคู่กับการประกันชีวิตจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุม ทั้งการคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยรายได้ หากเจ็บป่วยต้องรักษาตัวจากโรคร้ายแรง ซึ่งไทยประกันชีวิตในฐานะผู้นำนวัตกรรมด้านสินค้าประกันชีวิตมุ่งพัฒนาสินค้าที่หลากหลาย พร้อมพัฒนาสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ให้สอดรับกับสภาวการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เอาประกันในทุกช่วงของชีวิต” นายสวัสดิ์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...