xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ไฟเขียวนับ 1 ไฟลิ่ง “กองทรัสต์ HREIT” เสนอขายหน่วยทรัสต์มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 8,019 ลบ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรุงเทพฯ - นพ.สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผย ก.ล.ต.ไฟเขียวนับ 1 ไฟลิ่ง “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช” (HREIT) มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 8,018.60 ล้านบาท ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง เป็นระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก 30 ปี รวมระยะเวลาจัดหาผลประโยชน์สูงสุดถึง 60 ปี และคาดว่ากองทรัสต์ HREIT จะเสนอขายได้ภายในเดือนพฤจิกายนนี้

โดยเป็นการให้สิทธิในการจองซื้อก่อนต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ทั้ง 100% ของหน่วยทรัสต์ HREIT ที่จะออกและเสนอขายครั้งแรกทั้งสิ้นจำนวน 554,907,000-569,360,000 หน่วย ในกรณีที่มีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART จะเสนอขายต่อเหมราช และ/หรือ กลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA GROUP ในฐานะบริษัทแม่ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัว “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)” โดยกองทรัสต์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูงของนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ด (จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง) ที่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม และลอจิสติกส์ของประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิสติกส์ เป็นต้น

นายเดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า “เหมราชเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานระดับโลกในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 8 แห่ง จากนิคมฯ ทั้งหมด 12 แห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ Eastern Seaboard และจังหวัดสระบุรี มีพื้นที่รวมกว่า 45,000 ไร่ ประกอบด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ที่สำคัญเราเป็นผู้ริเริ่มพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย

อีกทั้งยังมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ใกล้สนามบินนานาชาติ คือ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ และอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่เชื่อมต่อการขนส่งในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก อีกทั้งมีรถไฟรางคู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางราง และในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง โดยจะเชื่อมต่อภาคตะวันออกสู่กรุงเทพฯ ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยอาคารโรงงานสำเร็จรูปและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เช่ามีการออกแบบด้วยมาตรฐานสากล คุณภาพสูง พร้อมการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเหมราชเป็นนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ซึ่งแวดล้อมไปด้วยผู้ผลิตจากอุตสาหกรรมชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน, อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุก่อสร้าง, พลาสติก สินค้าอุปโภคบริโภค และลอจิสติกส์ ฯลฯ นอกจากนี้ เราเชื่อมั่นว่าการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านมีส่วนช่วยในการเติบโตของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเหมราชฯ” นายเดวิดกล่าว

ด้าน นายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ HREIT กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาต และนับหนึ่งไฟลิ่งในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ กองทรัสต์ HREIT จะลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงงาน และคลังสินค้าสำเร็จรูปกระจายอยู่ 6 โครงการ คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 261,314 ตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารโรงงาน 167,372 ตารางเมตร และอาคารคลังสินค้า 93,942 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
2. อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
3. อาคารโรงงานในโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
4. อาคารคลังสินค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 1
5. อาคารคลังสินค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 2
6. อาคารคลังสินค้าในโครงการเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค 4

“พื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่ที่กองทรัสต์ HREIT จะเข้าไปลงทุนนั้นตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และลอจิสติกส์ เป็นต้น อีกทั้งทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนบางส่วนตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone) ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงทำให้ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครั้งแรกนี้มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้เช่าที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี” นายเผ่าพิทยากล่าว

ขณะที่ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวเสริมว่า “กองทรัสต์ HREIT มีจุดเด่นทั้งในด้านทรัพย์สิน และด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ในแหล่งนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศและระดับภูมิภาค อีกทั้งยังอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเหมราช ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ของประเทศ ที่มีประสบการณ์ยาวนานและชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จึงมั่นใจว่านักลงทุนจะมีโอกาสรับผลตอบแทนที่มั่นคงจากกอง HREIT โดยประมาณอัตราผลตอบแทนในปีแรกเท่ากับร้อยละ 7.75-8.00 (ซึ่งประกอบด้วยประมาณการอัตราผลตอบแทนสุทธิ (Net Yield) ร้อยละ 6.07-6.32 ประมาณการการแบ่งส่วนทุนจากรายการที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดร้อยละ 0.01 และประมาณการเงินคืนทุนที่ถูกทยอยคืนแบบเส้นตรงร้อยละ 1.67)
กำลังโหลดความคิดเห็น...