xs
xsm
sm
md
lg

อีสท์ วอเตอร์ชี้แจงการส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์ตรงตามกำหนด ย้ำเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - อีสท์ วอเตอร์ แจงการส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกแก่กรมธนารักษ์ โดยได้ดำเนินการครบถ้วนตามรายการที่กำหนดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ พร้อมเดินหน้าการเชื่อมโยง Water Grid ให้กลับมาสมบูรณ์ตามเดิมโดยเร็ว

นายสมบัติ อยู่สามารถ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาอีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการตามแผนงานการส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินอื่นๆ โครงการบริหารและดำเนินการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้ วันที่ 11 เมษายน 2566 ส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ส่งมอบทรัพย์สินตามสัญญาการบริหารและการดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

ต่อมา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 กรมธนารักษ์มีหนังสือถึงอีสท์ วอเตอร์ ยกเลิกสิทธิการใช้ที่ดินและขอให้คืนพื้นที่เพิ่มเติมจำนวน 4-3-21 ไร่ ในพื้นที่โครงการหนองปลาไหล มาบตาพุด 2 และโครงการหนองปลาไหล มาบตาพุด 3 ของอีสท์ วอเตอร์ ที่ได้รับอนุญาตการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์อยู่แต่เดิม อีสท์ วอเตอร์จึงได้เข้าหารือกับกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 และได้แจ้งให้ทราบถึงผลกระทบ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้น้ำ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเร่งดำเนินการ

รวมถึงผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของอีอีซี และได้นำส่งแผนงานฉบับสมบูรณ์ของการส่งมอบคืนพื้นที่ โดยกรมธนารักษ์ได้รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาและตอบกลับจากกรมธนารักษ์

โดยอีสท์ วอเตอร์ พร้อมดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วนในพื้นที่อีอีซี โดยให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซีเป็นหลัก โดยเร่งเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้โครงข่ายท่อส่งน้ำ (Water Grid) ของอีสท์ วอเตอร์ กลับมาสมบูรณ์มั่นคง และแข็งแกร่งที่สุดในภาคตะวันออก รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น สร้างการเติบโต และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำให้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนตลอดไป
กำลังโหลดความคิดเห็น