xs
xsm
sm
md
lg

เปิดโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ จ.อุดรฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย สมาชิกสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงาน ณ โรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ “กบอุดรสร้างโลก” ตลาดแม่ราณี ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี จำกัด แห่งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคเอกชนให้ใช้สถานที่แห่งนี้ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำของสหกรณ์ และพร้อมเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น