xs
xsm
sm
md
lg

ปฏิบัติการกัดไม่ปล่อยจับลิงตึก เจ้าหน้าที่ปีนหลังคาวางกรงดักหวังจับให้เรียบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - ปฏิบัติการกัดไม่ปล่อยจับลิงตึก เจ้าหน้าที่ปีนหลังคาวางกรงดักจับให้เรียบ ในขณะที่คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ชมลิงอยู่ในกรงอย่างมีความสุข ในส่วนกรมควบคุมโรคได้ส่งแพทย์มาฉีดยาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติป้องกันโรคติดต่อ

วันนี้ (11 มิ.ย.) เป็นการปฏิบัติการจับลิงตึก ช่วงที่สองครบ 7 วัน ซึ่งในขณะนี้ลิงได้หลบซ่อนอยู่ตามบนหลังคาและซอกตึก ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำการจับกุมไม่ได้ย่อท้อ ได้ใช้บันไดปีนกันสาดหลังคาและนำกรงไปติดตั้งไว้บนหลังคาดักจับลิงมาได้อีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมีการใช้ปืนยาสลบยิงลิงที่อยู่บนที่สูงและตามซอกตึก เพื่อต้องการจะจับให้หมด โดยมีชาวบ้านคอยชี้เบาะแสให้ตลอดเวลา

ในขณะเดียวกัน กรมคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์นำโดยนายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ และคณะทำงานได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิภาพ ในการควบคุมประชากรลิงในเขตเมืองลพบุรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่มาดูด้วยตนเองยอมรับว่า การดำเนินงานของกรมอุทยานฯ และเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพลิง ถือว่าเป็นไปในทางมี่ดี และน่าชื่นชม เพราะเท่าที่สังเกตดู พบว่าลิงทุกตัวที่จับมามีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นไปตามหลักการจัดสวัสดิภาพของ Five Freedoms

เพื่อความสุขและสุขภาพที่ดี 5 ประการ คือ มีที่อยู่อาศัยที่ดี มีอาหารและน้ำที่ดี มีการดูแลสุขภาพ และให้ลิงได้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ปราศจากความหวาดกลัวต่างๆ ซึ่งถือว่าการบริหารจัดการลิงของสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เหมาะสำหรับเป็นโมเดลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่มีปัญหาในพื้นที่คล้ายคลึงกันมาศึกษาดูงาน และนำไปปรับใช้ในพื้นของตนเองได้

นอกจากนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี กรมควบคุมโรค ได้ส่งเจ้าหน้าที่และแพทย์มาทำการสอบประวัติและฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าหน้าที่ที่ทำการจับลิงรวมทั้งผู้ปฏิบัติอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ชั่วคราวที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรงอนุบาลลิง รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลิงเคยอาศัยอยู่สอบถามข้อมูลเพื่อให้การช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังมีลิงกลุ่มจากพระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬได้ข้ามมาและเริ่มอาศัยอยู่ในจุดดังกล่าว แต่ยังไม่มากนัก ซึ่งตรงนี้ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้ทำการสร้างกรงชั่วคราวที่ได้รับเงินสนับสนุนเร่งด่วนมาจากกระทรวงมหาดไทยทำการสร้างให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้ไปจับลิงที่ข้ามมาอยู่ที่ร้านไชโย นำเข้ามาอนุบาลไว้ในกรงที่สร้างขึ้นใหม่ สามารถรองรับได้ประมาณร้อยกว่าตัว เพื่อรองบประมาณที่ขอไปจำนวน 26 ล้านบาท จากนายกรัฐมนตรีที่จะนำมาทำการก่อสร้างกรงมาตรฐานในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อที่จะทำการจับลิงที่อยู่พระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการลดปริมาณ และที่อื่นๆ อีกต่อไป ซึ่งกำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยงบประมาณดังกล่าว จะสามารถรับลิงได้ประมาณ 2,000 ตัว

ล่าสุด เทศบาลเมืองลพบุรีได้เปิดรับบริจาคอาหารเม็ดให้ลิง โดยให้ผู้ที่จะบริจาคให้ซื้ออาหารเม็ดมามอบให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์อนุรักษ์สัตว์เทศบาลเทศบาลเมืองลพบุรีได้เลย โดยทางเทศบาลเทศบาลเมืองลพบุรีไม่ขอรับเงินสดอย่างเด็ดขาด


กำลังโหลดความคิดเห็น