xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ลงพื้นที่สันป่าตองตามงานจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้ง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ (7 มิ.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำคณะทำงานและส่วนราชการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยก่อนหน้านี้ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 15 แรงม้า จำนวน 4 บ่อ ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 750 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด อาคารสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 20 แรงม้า จำนวน 2 ชุด หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 2 ชุด สถานีจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 2 ชุด และศูนย์เรียนรู้น้ำบาดาล พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลและจุดบริการน้ำดื่มสะอาด จำนวน 1 ชุด ซึ่งจากผลการดำเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการน้ำของประชาชนในชุมชนได้ประมาณ 12,000 คน ต่อวัน และสามารถวางท่อกระจายน้ำได้ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร โดยให้บริการประชาชน 2 หมู่บ้าน ประมาณ 3,000 คน หรือ 1,600 ครัวเรือน และบริการน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ จากการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ พบว่า เทศบาลตำบลบ้านกลางมีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 15 หมู่บ้าน ปัจจุบัน ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ของโครงการฯ มีการวางแนวท่อกระจายน้ำขนาด 10 นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร สามารถจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนได้เพียง 2 หมู่บ้าน เหลืออีก 13 หมู่บ้าน ที่ต้องการงบประมาณ 17ล้าน4แสนบาท ในการต่อท่อส่งน้ำระยะทาง 14 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุม และต่อยอดพื้นที่ให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชน รวมถึงโรงพยาบาลบ้านกลาง โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิทยาลัยเกษตร และอีกหลายพื้นที่ นายกรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบอนุมัติต่อยอดโครงการดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ได้มอบน้ำสะอาดให้กับตัวแทนประชาชน จำนวน 6 หมู่บ้าน พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับ และเปิดน้ำใส่รถบรรทุกน้ำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะภัยแล้ง
กำลังโหลดความคิดเห็น