xs
xsm
sm
md
lg

"เศรษฐา" นำทีมชมสวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา” นำคณะชมสวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ ตรวจเยี่ยมการ ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 แหล่งน้ำ ที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนิน “โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข”


ช่วงเย็นวันนี้ (7 มิ.ย. 67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ บริเวณสวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 แหล่งน้ำ ที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ได้คัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนิน “โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เพื่อพัฒนาแม่น้ำลำคลองที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดสองฝั่งคลอง ทั้งยังเป็นการสืบสาน ขยายผลต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ

ทั้งนี้“ลำน้ำโจ้” เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร โดยสภาพดั้งเดิมของลำน้ำโจ้ มีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และมีแหล่งปล่อยน้ำเสียขนาดใหญ่ โดยเฉพาะจากโรงฆ่าสัตว์สุขาภิบาลในพื้นที่ รวมถึงมีการรุกล้ำแนวลำน้ำโจ้ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว ส่งผลทำให้การระบายน้ำได้ช้า และทำให้เกิดน้ำท่วมในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลตำบลสันทรายหลวง และอำเภอสันทราย ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาและพัฒนาลำน้ำโจ้มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การดำเนินโครงการ “หลวงไม่รุกที่ราษฎร์ ราษฎร์ไม่รุกที่หลวง”


โดยได้ทำการสำรวจและรังวัดสอบเขตพื้นที่ที่มีการรุกล้ำแนวลำน้ำโจ้ เพื่อปรับแนวสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตพื้นที่ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนระดับชุมชนก่อนปล่อยลงสู่คลอง ก่อสร้างพนังกันดิน ขุดลอกคลอง และทำทางเดินเท้าเลียบลำน้ำทั้งสองฝั่ง รวมถึงมีการสร้างฝายกักเก็บน้ำบริเวณลำน้ำโจ้ จำนวน 16 จุด นอกจากนี้ ยังได้ใช้พื้นที่สาธารณะโดยรอบให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับการดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว จะดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อผันน้ำจากน้ำแม่กวง มาเติมให้กับลำน้ำโจ้ พร้อมทั้งติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียย่อยในชุมชน พร้อมทั้งก่อสร้างทางเดินเชื่อมลำน้ำแม่คาวไปยังสวนสาธารณะหนองน้ำโจ้และเซ็นทรัลเฟสติวัล ตลอดจนพัฒนาลำน้ำสาขาของลำน้ำโจ้ ให้ไปหล่อเลี้ยงชีพของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึง


รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า กลุ่มจ้าของบ้านเกือบ 40 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านสันทุ่งใหม่ ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและการช่วยเหลือ หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานพลุและดอกไม้ไฟระเบิด ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 66 แต่จนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเกือบ 1 ปีแล้ว การดำเนินคดีกับเจ้าของโรงงานไม่มีมีความคืบ และที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการชดใช้ใดๆ จากทางเจ้าของโรงงาน แม้กระทั่งคำขอโทษ อย่างไรก็ตามทางตัวแทนชาวบ้านไม่มีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นหนังสือ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ให้ยื่นหนังสือผ่านตัวแทนนายกรัฐมนตรี
กำลังโหลดความคิดเห็น