xs
xsm
sm
md
lg

ปกครองกมลาไสยเอาจริงตรวจฉี่ผู้นำชุมชน พบสารเสพติด 3 ราย ลั่นลงโทษวินัยเด็ดขาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - นายอำเภอกมลาไสยร่วมชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 กาฬสินธุ์ สุ่มตรวจสารเสพติดผู้นำฝ่ายปกครอง ในห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยมีผลยืนยันจาก รพ.ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ 3 ราย พร้อมดำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด


วันนี้ (2 เม.ย.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ มีนายกิตติศักดิ์ มนตรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้นายพูนเพิ่ม พรไตรศักดิ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายปฏิพัฒน์ สีทอนราช ปลัดอำเภองานป้องกัน พร้อมด้วยสมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกมลาไสยที่ 9 ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จ.กาฬสินธุ์

นำโดยนายประสงค์ จันทร์กระจ่าง ป้องกัน จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ภายใต้ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ในระหว่างการรายงานการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ได้ออกจากที่ประชุมเพื่อเข้าแถวรับอุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.กมลาไสย และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกมลาไสย และมีสมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกมลาไสยได้วางกำลังตามจุดห้องสุขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจหาสารเสพติด จากการตรวจปัสสาวะทั้งหมด 395 ราย ในเบื้องต้นพบสารเสพติด จำนวน 4 ราย ยังไม่ได้รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดจำนวน 13 ราย
จากนั้นได้ส่งผลตรวจไปที่โรงพยาบาลกมลาไสย


จากการตรวจสอบที่ยืนยันผลจากโรงพยาบาลกมลาไสย ปรากฏว่าพบสารเสพติดจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 1 ราย สารวัตรกำนัน 1 ราย หลังจากทราบผลที่ออกโดย รพ.กมลาไสย ทางส่วนของอำเภอจะดำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัย พร้อมนำผู้ตรวจพบสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในขั้นต่อไป

นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย กล่าวว่า วันนี้ทางอำเภอกมลาไสยได้จัดการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในระหว่างการประชุมเราได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด กวาดบ้านตัวเอง ตามนโยบายของนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อกวาดบ้านตนเองให้ใสสะอาดก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

โดยได้สุ่มตรวจทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อตรวจสารเสพติดหรือการขยายผลกับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ ทางส่วนราชการอำเภอกมลาไสยได้ร่วมกันทำข้อตกลง MOU ในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการขับเคลื่อนโครงการ To be number one พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกมลาไสยในการสุ่มตรวจหาสารเสพติด


ทั้งนี้ หากพบผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีกระบวนการบำบัดรักษา กระบวนการทางด้านวินัยที่จะลงโทษในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางเราพร้อมดูแลประชาชนหากท่านใดมีเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งทางอำเภอเราพร้อมเข้าไปดำเนินการทันทีโดยไม่มีการหมกเม็ดหรือเก็บข้อมูลไว้ เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่อำเภอกมลาไสยทั้งหมด 8 ตำบล มี 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหมู่บ้านจำนวน 111 หมู่บ้านด้วยกัน ทางเราได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้ครบทั้ง 111 หมู่บ้าน รวมทั้งขับเคลื่อนโครงการเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล ยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพติดควบคู่ไปกับโครงการของตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ในส่วนของตำบลมั่นคงในพื้นที่ตำบลหลักเมือง ซึ่งอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนร่วมกัน คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น