xs
xsm
sm
md
lg

ขอนแก่นลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบมากสุดอันดับ 6 ประเทศ อำเภอเมืองครองแชมป์ลูกหนี้มากที่สุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวขอนแก่น - จังหวัดขอนแก่นมีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบมากที่สุดอันดับ 6 ของประเทศ พบประชาชนลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบรวมทั้งสิ้น 3,664 คน เจ้าหนี้ 3,114 ราย มูลหนี้รวม 312,822,752.80 ล้านบาท อำเภอเมืองขอนแก่นยังครองแชมป์มีลูกหนี้มากที่สุด

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดขอนแก่น
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดขอนแก่น ว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบรวมทั้งสิ้น 3,664 คน เจ้าหนี้ 3,114 ราย จัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.พ. 67 เวลา 16.00 น.) สามารถไกล่เกลี่ยได้ 436 คน หรือ 38% ยุติเรื่องด้วยเหตุอื่น 711 คน หรือ 62% มีมูลหนี้รวม 312,822,752.8 ล้านบาท

มีอำเภอที่มียอดผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบมากที่สุด 5 ลำดับแรก คือ อำเภอเมืองขอนแก่น 805 ราย เจ้าหนี้ 664 ราย, อำเภอหนองเรือ 319 ราย เจ้าหนี้ 389 ราย, อำเภอชุมแพ 208 ราย เจ้าหนี้ 172 ราย, อำเภอน้ำพอง 195 ราย เจ้าหนี้ 147 ราย และอำเภอมัญจาคีรี 184 ราย เจ้าหนี้ 165 ราย รวมมูลหนี้ประมาณ 154,070,310 บาท ขณะที่อำเภอที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอเปือยน้อย 26 ราย เจ้าหนี้ 20 ราย, อำเภอเวียงเก่า 29 ราย เจ้าหนี้ 7 ราย, อำเภอโนนศิลา 36 ราย เจ้าหนี้ 24 ราย, อำเภอหนองนาคำ 36 ราย เจ้าหนี้ 27 ราย และอำเภอบ้านแฮด 44 ราย เจ้าหนี้ 11 ราย รวมมูลหนี้ 15,878,409 บาท

นายไกรสรกล่าวว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์รับความช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยจังหวัดขอนแก่นมีผลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ คือข้อมูลการลงทะเบียนหนี้นอกระบบประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 18 ราย เจ้าหนี้ 11 ราย ยอดมูลหนี้ 3,252,000 บาท






ยอดรวมการลงทะเบียนสะสมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกหนี้ 3,664 ราย เจ้าหนี้ 3,114 ราย ยอดรวมมูลหนี้ 312,822,752.80 บาท ส่วนการแก้ปัญหา แก้ไปแล้ว 1,147 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 436 ราย มูลหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 86,204,798 บาท มูลหนี้ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 72,930,522 บาท มูลหนี้ลดลง 13,274,276 บาท โดยสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค คือลูกหนี้ที่ลงทะเบียนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ลูกหนี้เจ้าหนี้ไม่มาไกล่เกลี่ย ซึ่งทางจังหวัดจะใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอติดตามลูกหนี้ เจ้าหนี้ให้เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย เพื่อแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น