xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส" รับแก้ปัญหาที่ดินทำกินสหกรณ์ฯดงมูล รับปากไม่เกินปี 67 ชาวบ้านต้องมีโฉนดถูกต้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อน ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกิน ของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ลั่นไม่เกินปี 67 ชาวบ้านต้องมีโฉนดครอบครองที่ดินอย่างถูกต้อง


วันนี้ (4 ก.พ.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสภาพที่แท้จริงของพื้นที่ พร้อมรับทราบปัญหาของสมาชิกสหกรณ์นิคมดงมูล และประชาชนทั่วไป ที่ประสบความเดือดร้อนถูกตราหน้าว่า เป็นผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตลอดมา โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายพันธ์เทพ โกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอกระนวน ร่วมต้อนรับ และรายงานสรุปข้อมูลพื้นที่

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าอำเภอกระนวน แบ่งการปกครองเป็น 9 ตำบล 98 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 77,869 คน มีพื้นที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์ดงมูล จำนวน 159,400 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีการจัดตั้งสหกรณ์ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ดงมูล จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่สหกรณ์นิคมดงมูลหนึ่ง จำกัด, สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จำกัด, สหกรณ์โคนมกระนวนสามัคคี จำกัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางขอนแก่น จำกัด

ด้านนายสมหมาย กาพล ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นิคมดงมูลหนึ่ง จำกัด รองประธานเครือข่าย 13 นิคม 14 ป่า 17 สหกรณ์ 12 จังหวัด 4 ภาค กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รายงานสรุปข้อมูลสภาพปัญหาของพื้นที่ โดยยืนยันว่าการเข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ได้เป็นผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด แต่เข้ามาอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2511 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางกายภาพของสังคม
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าปัญหาของพี่น้องชาวอำเภอกระนวน ที่ลงมาติดตามครั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ 1.5 แสนกว่าไร่ เป็นพื้นที่อยู่ในนิคมสหกรณ์ดงมูล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่าจากกรมป่าไม้ มาเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยจัดสรรให้พี่น้องทำกินและหมดสัญญาเมื่อปี 2562 ปัญหาคือหลังจากหมดสัญญาจะทำอย่างไร ซึ่งพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ดงมูล มีความต้องการที่จะได้มาเพื่อเอกสารสิทธิ

ตนในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะนำเรื่องนี้ไปเสนอในที่ประชุมหาแนวทางระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อนำข้อสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และหาแนวทางแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวอำเภอกระนวนต่อไป
นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอกระนวน เป็นพื้นที่ที่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เรื่องของการรับซื้อยางพารา มีเกษตรกรปลูกยางพาราเกือบ 3 หมื่นไร่ ขณะนี้ยางพารามีราคาดีขึ้น ชาวสวนยางก็มีความสุข ซึ่งจะรักษาเสถียรภาพของยางพาราให้ยกระดับด้านราคาให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ได้กำกับดูแล


กำลังโหลดความคิดเห็น