xs
xsm
sm
md
lg

“นพ.ชาญชัย”รั้งเก้าอี้อธิการบดี ม.ขอนแก่นอีกสมัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มติเกินครึ่งของคณะกรรมการ 25 ท่านให้ รศ .นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้เข้าชิงเก้าอี้อธิการบดีมอดินแดงอีก 2 ท่านที่ได้คะแนนน้อยกว่า คือ ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และ ศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร


ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 8846/2566 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่กำหนดตามข้อบังคับ ประกาศที่เกี่ยวข้อง และพิจารณากลั่นกรอง คัดกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนไม่เกินสามรายชื่อ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแล้วนั้น

ผลปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร (เรียงตามลำดับอักษร) เป็นผู้ผ่านการคัดกรองเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดวาระการพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวภายหลังจากมีผลการคัดเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วว่า “ในนามของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอรายงานให้ชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบเกี่ยวกับเรื่องเลือกและแต่งตั้งอธิการบดี ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 4 เดือนเศษ ตามระเบียบ ตามกฎข้อบังคับทุกประการโดยมีคณะกรรมการสรรหา มีการรับสมัครและการเสนอชื่อ ด้วยกระบวนการทั้งหมด กรรมการสรรหาได้สรุปว่ามีผู้สมควรจะได้รับการพิจารณาให้เป็นอธิการบดี 3 ท่านด้วยกัน คือ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

ขั้นตอนเมื่อได้รับการเสนอจากกรรมการสรรหาแล้ว ทั้ง 3 ท่าน ได้มานำเสนอ แต่ละท่าน ประสงค์อยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านจะดำเนินการอะไร อย่างไร ทั้งยุทธศาสตร์ ทั้งวิธีการครบถ้วนทั้งหมด ทุกท่านได้รับเวลา 30 นาทีเท่ากัน เป็นการเสนอที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เห็นชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอนาคตและมีสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองในอนาคต

หลังจากนั้นก็มีการลงคะแนน โดยมีคณะกรรมการลงคะแนน 25 ท่านด้วยกันที่เข้าประชุมในวันนี้ ใน 25 ท่านนี้ เกณฑ์ก็มีการกำหนดไว้ว่า ถ้าท่านใดท่านหนึ่งได้คะแนนเกินครึ่งจะมีการลงคะแนนครั้งเดียว แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งต้องลงคะแนนเป็นครั้งที่สอง


เมื่อลงคะแนนเสร็จก็มีคณะกรรมการ 4 ท่านเป็นผู้ไปนับคะแนน ในที่สุดผลก็ออกมาว่า รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ได้รับคะแนนเกินครึ่งจึงเป็นผลนำเสนอให้สภามีมติอนุมัติเสนอให้ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกวาระหนึ่ง นี่ก็เป็น การประชุมในวันนี้ ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน


สำหรับบรรยากาศการคัดเลือกเป็นไปอย่างอบอุ่น ผู้ผ่านการคัดกรองฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่จะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลกต่อไป โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ผ่านการคัดกรองทั้ง 3 ท่านเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการจัดทำเอกสาร และข้อมูลส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนินการในขั้นตอนการเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป.


กำลังโหลดความคิดเห็น