xs
xsm
sm
md
lg

SUN ร่วมส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” ร่วมส่งมอบอาหารปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน “อิ่มท้อง อิ่มใจ” ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม โดยร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญต่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การให้ความรู้ และปลถกจิตสำนึกที่ดี ให้เด็กรู้จักบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีและการมีจิตสาธารณะ

สำหรับปี 2567 วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 บริษัทได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานพร้อมรับประทาน ตรา KC มอบให้แก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียง โรงเรียนบ้านพันตน โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ เทศบาลตำบลทุ่งฟ้าบด เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อบต.มะขุนหวาน อบต.ทุ่งปี๊ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักข่าวสยามรัฐ เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กและเยาวชน ได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีประโยชน์เสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกาย และก้าวสู่การเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น