xs
xsm
sm
md
lg

น่าสะพรึง!กองกำลังผาเมืองเผยแค่ 3 เดือนจับยานรกค่ากว่า 3,500 ปะทะถี่-วิสามัญแก๊งค้ายาดับรวม 22 ศพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ – ผบ.กองกำลังผาเมือง เผยสถิติน่าสะพรึง..แค่ 3 เดือนสกัดขบวนการค้ายานรก ยึดยาบ้ากว่า 34 ล้านเม็ด ไอซ์-เฮโรอีน-ฝิ่น รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 3,500 ล้าน ปะทะแก๊งขนยาถี่-วิสามัญดับแล้ว 22 ศพ


พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 แถลงผลการปฏิบัติงานของกองกำลังผาเมือง/ กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2 ในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการป้องกัน-ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน ว่าสามารถสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ได้ 113 ครั้ง ตรวจยึดยาบ้าได้ 34 ล้านเม็ด, ไอซ์ 591 กิโลกรัม, เฮโรอีน และฝิ่นได้จำนวนหนึ่ง จับกุมผู้ต้องหา 131 คน กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 22 ราย จากการปะทะกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ครั้ง

ผลการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น เมื่อ 6 ต.ค. 66 ร้อย.ตชด.316 ฉก.ตชด.31 ปะทะกลุ่มขบวนการยาเสพติดบริเวณบ้านนาผักฮาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ตรวจยึดยาบ้า 201 เม็ด วิสามัญคนร้ายเสียชีวิต 1 ศพ , 8 ต.ค. 66 ร้อย.ม.2 ฉก.ทัพเจ้าตาก ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณช่องทางสันเกล็ดทอง บ้านสันมะเค็ด ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด

11 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3107 ฉก.ทพ.31 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณช่องทางสันมะเค็ด บ้านสันมะเค็ด ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้าได้ 240,000 เม็ด กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 1 ศพ , 14 พ.ย. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณบ้านป่ากล้วย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า 500,000 เม็ด และฝิ่นดิบ น้ำหนัก 6.4 กก. กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 2 ศพ

21 พ.ย. 66 ร้อย.ม.3 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางบ้านนอแล ศาลาแปดเหลี่ยม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 110,000 เม็ด , 24 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3203 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะ กลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางคอกวัว (ดอยหมากลาง) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดเฮโรอีน จำนวน 528 กรัม

24 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3206 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ บ.นามะอื้น ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 530,000 เม็ด , 2 ธ.ค. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณ ช่องทางปางตอง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 424,000 เม็ด

16 ธ.ค. 66 ฉก.ทัพเจ้าตาก ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณบ้านปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,040,000 เม็ด กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 15 ศพ ,20 ธ.ค. 66 ร้อย.ทพ.3201 บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณบ้านปะสี ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,060,000 เม็ด กลุ่มขบวนการฯเสียชีวิต 2 ศพ

21 ธ.ค. 66 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณบ้านนาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 224,000 เม็ด เฮโรอีน น้ำหนัก 800 กรัม กลุ่มขบวนการฯ เสียชีวิต 1 ศพ , 26 ธ.ค. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ปะทะกลุ่มขบวนการฯ บริเวณบ้านหนองเต่า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 300,000 เม็ด

และการจับกุมยาเสพติดปริมาณมากที่สำคัญ จำนวน 5 ครั้ง คือ 1) เมื่อ 1 ต.ค. 66 ร้อย.ทพ.3103 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดไอซ์ 591 กก. บริเวณบ้านม่วงไพรวัลย์ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 2) เมื่อ 17 ต.ค. 66 ร้อย.ม.1 ฉก.ไชยานุภาพ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 11,998,000 เม็ด บริเวณบ้านใหม่เมืองจ๊อด ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

3) เมื่อ 3 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3102 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 7,008,849 เม็ด บริเวณ บ.สันมะเค็ด ม.๙ ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 4) เมื่อ 21 พ.ย. 66 นรข.เขตเชียงราย ร่วมกับ ชป.ข่าว กกล.ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 2,990,000 เม็ด บริเวณบ้านสวนดอก ม.8 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 5) เมื่อ 6 ธ.ค. 66 ฉก.ไชยานุภาพ ร่วมกับ สภ.เชียงดาว ตรวจยึดยาบ้าจำนวน 4,900,000 เม็ด บริเวณหน้าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

นอกจากนี้เมื่อ 23 ต.ค. 66 ร้อย.ม.4 ฉก.ไชยานุภาพ ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 500,000 เม็ด บริเวณ บริษัทขนส่ง Flash Express สาขาฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , 23 ต.ค. 66 ฉก.ทพ.31, ร้อย.ตชด.327 และ ชป.สท.ที่ 6 มว.สท.กกล.ผาเมือง ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 100,000 เม็ด บริเวณ ด่านตรวจ กิ่วทัพยั้ง บ.ปงตอง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.ช.ร.

เมื่อ 24 ต.ค. 66 ร้อย.ทพ.3102 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 140,000 เม็ด บริเวณหน้า รพ.เกษมราษฎร์ สาขาเชียงแสน บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย , 1 พ.ย. 66 ร้อย.ทพ.3102 ฉก.ทพ.31 ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 100,000 เม็ด บริเวณจุดตรวจป่าสักน้อย ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และเมื่อ 19 ธ.ค. 66 ร้อย ทพ.3101 ฉก.ทพ.31 ร่วมกับ ชุดสืบสวน ภ.จว.เชียงราย และ สภ.เชียงของ ตรวจยึดยาบ้า 200,000 เม็ด บริเวณ จุดตรวจท่าเจริญ ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เทียบกับสถิติการสกัดกั้นในห้วงปี 2566 กับปี 2567 สามารถตรวจยึดยาบ้า เฮโรอีน และฝิ่น ได้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่ตอนใน พบว่าสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้ ณ แนวชายแดนประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปริมาณยาเสพติดที่กองกำลังผาเมืองยึดได้ในห้วง 3 เดือนนี้ หากสามารถเล็ดลอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในได้ จะสร้างความเสียหายต่อสังคมและทำลายคนในประเทศไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ายาเสพติดได้ 3,500 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น