xs
xsm
sm
md
lg

รถเมล์RTCกลับมาแล้ว!เปิดบริการเส้นทางเริ่มจากสนามบินเชียงใหม่ เก็บ30บาทตลอดสาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ -รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus เปิดบริการแล้วเป็นทางการ เดินรถโดยสารเส้นทางสนามบินเชียงใหม่-นิมมานฯ-ประตูช้างเผือก - ประตูท่าแพ - ตลาดดอกไม้ - ประตูเชียงใหม่ – เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต เก็บ30บาทตลอดสาย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพเชื่อมโยงการเดินทางโครงข่ายขนส่งมวลชน


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.66 นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรถโดยสารเส้นทาง สาย 24 สนามบินเชียงใหม่ - วันนิมมาน - ประตูช้างเผือก - ประตูท่าแพ - ตลาดดอกไม้ - ประตูเชียงใหม่ – เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยบริษัท รีเจียนนอลทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด (RTC) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งให้บริการทุกวันเวลา 8.00 - 21.00 น. ราคา 30 บาทตลอดสาย และพิเศษสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ราคา 20 บาท โดยในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับผู้บริหารบริษัท RTC เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทดสอบใช้บริการรถโดยสารดังกล่าวไปในเส้นทางที่กำหนดด้วย

นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จังหวัดเชียงใหม่มีแนวนโยบายในการเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชนในพื้นที่ ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งเชียงใหม่ (รถ-ราง-เรือบิน) ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ราชการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทของภาคเอกชน บริษัท RTC ในการเข้ามาลงทุนและสนับสนุนภารกิจการขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวนโยบายสำคัญเพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคล บรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่ง ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสำคัญๆ ในภาคเอกชนเพื่อร่วมพลังขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว และกำลังจะพัฒนาการให้บริการโดยการนำเทคโนโลยีสมัยมาใช้ เช่น ปรับปรุงพลังงานให้สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การชำระค่าบริการแบบ Cashless ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมนโยบาย Smart City และเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น