xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.เดินหน้าพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล ทั้งประเทศ 2.77 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กำแพงเพชร – พักชำระหนี้สะท้อนวงจรเกษตรกรไทย!?.. ธ.ก.ส.เดินหน้าคิกออฟพักหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล “เศรษฐา” ทั้งประเทศ 2 ล้านราย 2.77 แสนล้าน เฉพาะ 9 จังหวัดเหนือล่าง 37,560.61 ล้านบาท เกษตรกรกำแพงเพชร หลายรายเผยกู้เงินลงทุนเจอน้ำท่วม-ภัยแล้ง-ราคาตก หนี้เกิน 3 แสน-ขอจ่ายแค่เงินแทน


วันนี้(20 ต.ค.66) นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนภพล กันยะมูล รองผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง นายสิมา ราชาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.กำแพงเพชร และเกษตรกร เปิดกิจกรรม “มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล”

สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 มีลูกค้า ธ.ก.ส. ทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการกว่า 2 ล้านราย ยอดหนี้ทั้งหมดกว่า 277,000 ล้านบาท เฉพาะภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้ง 9 จังหวัด คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และกำแพงเพชร มีลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ 272,694 ราย ยอดหนี้รวมทั้งหมด 37,560.61 ล้านบาท (กำแพงเพชร 35,283 ราย ยอดหนี้ 5,110.94 ล้านบาท) ซึ่งระยะโครงการในการพักชำระหนี้อยู่ที่ 3 ปี

โดย ธ.ก.ส. เปิดให้บริการตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 - 31 ม.ค.2567 ปัจจุบัน (วันที่ 19 ตุลาคม 2566) มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการทั้งประเทศไปแล้วกว่า 510,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.37 ภาคเหนือตอนล่าง ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการแล้วกว่า 56,580 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.75 คาดว่าจะมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ

หลังจากผู้ได้รับสิทธิ์ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการแล้ว ธ.ก.ส. จะนัดหมายเพื่อประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการพักชำระหนี้ และป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ


สำหรับผู้เข้าร่วมมาตรการที่ประสงค์ชำระดอกเบี้ยค้างเดิมที่เกิดขึ้นก่อนเข้าร่วมมาตรการ ถ้าเป็นหนี้ปกติ ธ.ก.ส. จะเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราส่วน 50:50 ของเงินที่นำมาชำระในแต่ละคราว และกรณีเป็นหนี้ค้างชำระ (NPL) ธนาคารจะจัดสรรชำระเงินต้นให้ทั้งจำนวนที่ลูกค้าส่งชำระในแต่ละคราว รวมทั้งสามารถเข้าร่วมมาตรการจูงใจตามโครงการชำระดีมีโชคของ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย รวมทั้งมีการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายผล จำวัน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 4 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรพักชำระหนี้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท เป็นโครงการที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ตนคาดหวังว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือวงเงินสูงกว่านี้ เนื่องจากตนเองมีหนี้สินค้างชำระกับ ธ.ก.ส. สูงถึง 400,000 กว่าบาท เงินที่กู้ยืมมานำไปลงทุนด้านการเกษตร แต่เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านภัยแล้ง และน้ำท่วม จึงทำให้ผลผลิตเสียหายขายได้เงินไม่เต็มที่ จึงคาดหวังว่าจะได้รับการพักชำระหนี้ในวงเงินสูงกว่านี้

นางสนุ่น แยบกสิกิจ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลยที่ 200/1 หมู่ที่ 3 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร เปิดเผยว่า อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือไม่คิดดอกเบี้ยดีกว่า เหลือเพียงส่งเงินต้นเท่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้ตัวเกษตรกรมีกำลังส่งหนี้สิน เนื่องจากดอกเบี้ยแต่ละปีสูงพอสมควร ขณะนี้ตนเองมีหนี้สินมากถึง 500,000 บาท กู้เงินมาจาก ธ.ก.ส.และสหกรณ์ ลงทุนทำการเกษตรแต่ต้องประสบปัญหา สินค้าเกษตรตกต่ำ จึงทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
กำลังโหลดความคิดเห็น