xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงดิจิทัลฯ-ดีป้าเปิดตัวโครงการ “รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย” ที่ จ.ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - กระทรวงดิจิทัล โดยดีป้า เปิดตัวโครงการ “รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)” นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้รถรับส่งนักเรียน ลดความสูญเสียจากเหตุการณ์เด็กถูกลืม เลือกชลบุรีเป็น 1 ใน 7 พื้นที่นำร่องเมืองอัจฉริยะ

วันนี้ (18 ก.ค.) นายรัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานเปิดโครงการ “รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยโครงการดังกล่าวถือเป็น 1 ใน 8 โครงการสำคัญของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า ที่ดำเนินการภายใต้แนวคิด Digital Infinity

ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ที่นับเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของกระทรวงดิจิทัล และดีป้า

ทั้งนี้ โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus) มีจุดเด่นอยู่ที่การติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผล และรายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียน ก่อนส่งไปยังแอปพลิเคชันสำหรับผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียนที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย


อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งจะช่วยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางสามารถจัดการข้อมูลการใช้งานทั้งหมด และผู้ปกครองสามารถอุ่นใจได้ว่า นักเรียนจะได้รับความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

ขณะที่คนขับรถรับส่งนักเรียนยังสามารถตรวจสอบนักเรียนขึ้นรถ และรายงานสถานะผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้มารับนักเรียนที่บ้าน นักเรียนลงรถที่โรงเรียน และนักเรียนถึงบ้าน ระบบป้องกันการลืมเด็กในรถโรงเรียน ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในรถ อุปกรณ์ติดตามนักเรียนแจ้งผ่านอุปกรณ์ติดรถ การกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน และโรงเรียนสามารถโทร.เข้าไปที่รถ ซึ่งระบบจะรับสายอัตโนมัติ

นายรัฐศาสตร์ ยังเผยอีกว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายนำร่องโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐรวมกว่า 300 โรงเรียนที่ได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus ไม่น้อยกว่า 3,000 คัน ซึ่งประเมินได้ว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000 คน

ขณะเดียวกัน โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่า 50 โรงเรียนจะได้รับการติดตั้งระบบ Smart School Bus กว่า 500 คัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5,000 คน


ที่สำคัญ โครงการนี้จะทำให้เกิด Smart School Bus Big DATA ที่เกิดจากระบบ sensor ต่างๆ ซึ่งติดตั้งอยู่ทั้งกับตัวนักเรียน และที่รถโรงเรียน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ประมวลผลที่ Smart School Bus Intelligent Operation Center ในแต่ละพื้นที่ ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้กับบริบทของโรงเรียน ผู้ปกครอง และความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เมืองอัจฉริยะได้ดีมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ นายชยพัทธ์ วิปุละ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้ลูกหลานของชาวชลบุรีไม่ต้องประสบกับปัญหาเด็กติดในรถจนเสียชีวิต ซึ่งทางจังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของการนำนวัตกรรมหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีมาติดตั้งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้การเดินทางของนักเรียนอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น