xs
xsm
sm
md
lg

เด็ก นร.แห่หนุน“โรงเรียนใบบุญลำพูน”ลดสอบวัดผล แก้ปมเด็กเครียด-ขจัดภาวะ Learning Loss

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลำพูน – เด็กนักเรียนประสานเสียงหนุน..“โรงเรียนใบบุญลำพูน” เปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผลนักเรียน ลดการสอบวัดผลวิชาเสริม-เน้นสอบ 5 วิชาหลัก ลดเครียด-แก้ปัญหา Learning Loss ของเด็ก หลังปิดยาวจากโควิด


หลังจาก “โรงเรียนใบบุญลำพูน” ได้ปรับเปลี่ยนวิธีวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาเสริม ของนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ชั้น ป.6 เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นปีแรก เน้นการประเมินผลนักเรียนรูปแบบที่หลากหลายแทนการวัดผลด้วยการสอบ ทั้งการสอบปฏิบัติ การทำใบงาน การทดสอบท้ายบทเรียน การทำรายงาน การนำเสนองาน หรือการส่งชิ้นงาน เป็นต้น เพื่อช่วยลดความเครียดให้กับเด็กนักเรียน ส่วนรายวิชาหลัก 5 รายวิชา ทางโรงเรียนให้มีการสอบเช่นเดิมนั้น

ดร.พงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนใบบุญลำพูน เปิดเผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดช่วงที่ผ่านมา ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลานาน กระบวนการเรียนการสอนหยุดชะงัก เมื่อกลับมาเปิดเรียนตามปรกติอีกครั้ง เด็กนักเรียนต้องมาเรียนหนักขึ้น

ซึ่งบางรายวิชาที่สำคัญเด็กไม่มีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องเรียนและสอบวิชาเสริมไปด้วย อาจจะเกิดภาวะความรู้ถดถอย (Learning Loss) ของเด็กนักเรียน นอกจากนี้สภาวะความเครียดจากการเรียนหนังสือของเด็กในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทางโรงเรียนไม่ต้องการให้เด็กมีความเครียดจากการสอบมากเกินไป และมองว่ามีวิธีการวัดที่นอกเหนือจากการสอบเช่น การสอบปฏิบัติ การทำใบงาน การทดสอบท้ายบทเรียน การทำรายงาน การนำเสนองาน หรือการส่งชิ้นงาน เราสามารถนำมาประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้ แต่อาจจะเป็นการประเมินผลให้จบช่วงท้ายชั่วโมงการเรียน

นอกจากนี้เรายังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองว่า โรงเรียนควรลดการวัดผลด้วยการสอบให้น้อยลงเพื่อลดความเครียดจากการเรียนหนังสือของบุตรหลาน ส่วนในเรื่องการประเมินผลการเรียน จึงเริ่มปรับแนวทางการวัดผลดังกล่าว


“โรงเรียนมั่นใจในเครื่องมือในการประเมินผลของโรงเรียนมีคุณภาพพอไม่แตกต่างจากการสอบวัดผล สำหรับการวัดผลโครงการปรับลดรายวิชาสอบของนักเรียนจะมีการประเมินหลังจากจบกรเรียนการสอนทุกภาคเรียน”

ส่วนรายวิชาหลักประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาพษาไทย,ภาษาอังกฤษและวิชาสังคมศึกษา ทางโรงเรียน ให้มีการสอบเช่นเดิม เพื่อให้เด็กนักเรียนจะได้มีเวลาในการทบทวนความรู้รายวิชาหลัก ซึ่งจะส่งผลดีทางการเรียนมีผลต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา


ขณะที่ ด.ญ.ณัชศรัณรัชท์ กันใจศักดิ์ นักเรียนชั้น ป.6/4 โรงเรียนใบบุญ กล่าวว่าที่ผ่านมาการสอบรายวิชาหลักและวิชารอง เพิ่มความเครียดให้กับเด็กนักเรียน ขณะที่การลดการสอบวัดผลของทางโรงเรียนนี้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สอบวิชาเสริมแต่ภายในคาบเรียนเราก็มีโอกาสสอบปฏิบัติ ซึ่งผลที่เกิดระยะยาวเด็กนักเรียนก็จะได้โฟกัสตั้งใจเรียนใน 5 วิชาหลัก สามารถเรียนได้เต็มที่มีความกดดันน้อยลง ที่ผ่านมาต้องอ่านหนังสือสอบหลายวิชาบางครั้งไม่สามารถทำข้อสอบได้จนเกิดความเครียดขึ้น

ด.ญ.เบญญาภา มาลี นักเรียนชั้น ป.6/6 กล่าวเสริมว่า หลังจากทางโรงเรียนลดการสอบรายวิชาเสริม ทำให้เด็กนักเรียนลดความเครียดจากการสอบมากขึ้นและมีเวลาว่างในการอ่านหนังสือ 5 วิชาหลัก และมีผลต่อการสอบเข้า ม.1 ในอนาคตด้วย

ด.ช.เตชภณ แก้วยศ นักเรียนชั้น ป.6/6 บอกว่าเห็นด้วยกับทางโรงเรียนที่ลดการสอบวิชาเสริม เนื่องจากเกิดความเครียดช่วงการอ่านหนังสือก่อนสอบ ทำให้เด็กนักเรียนไม่สามารถโฟกัสกับเนื้อหาการเรียนและไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างเต็มที่

ด.ญ.พิชญธิดา พรหมปัญญา นักเรียนชั้น ป.6/1 กล่าวปิดท้ายว่า ปรกติที่สอบทั้งวิชาหลักและวิชาเสริมทำให้ เกิดความเครียดเนื่องจากต้องอ่านหนังสือสอบหลายวิชาทำให้สอบไม่ได้ หลังจากโรงเรียนได้ปรับรายวิชาสออบลงทำให้มั่นใจเต็มร้อยในการตั้งเป้าหมายการเรียนต่อ เนื่องจากความกดดันลดลง
กำลังโหลดความคิดเห็น