xs
xsm
sm
md
lg

นับคะแนนเลือกตั้งเมืองกาญจน์ "ก้าวไกล" กำลังไล่บี้สูสีกับ "เพื่อไทย"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - นับคะแนนเลือกตั้งเมืองกาญจน์ ก้าวไกลกำลังไล่บี้สูสีกับเพื่อไทย คะแนนนำทั้งคนและพรรค แต่เป็นเพียงแค่ผลคะแนนเริ่มต้น

วันนี้ (14 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.กาญจนบุรี แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต มีหน่วยเลือกตั้ง 1,040 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 646,081 คน แยกออกแต่ละเขตดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นตำบลบ้านเก่า) อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม) มีหน่วยเลือกตั้ง 186 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 132,469 คน

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย) มีหน่วยเลือกตั้ง 208 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 129,827 คน
 
เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอท่ามะกา อำเภอพนมทวน (ยกเว้นตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย) มีหน่วยเลือกตั้ง 208 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 134,560 คน
 
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม) อำเภอหนองปรือ มีหน่วยเลือกตั้ง 252 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 130,701 คน

เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี (เฉพาะตำบลบ้านเก่า) มีหน่วยเลือกตั้ง 186 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 118,524 คน
 
ล่าสุด หลังจากหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ประกาศปิดหีบเลือกตั้งพร้อมกันในเวลา 17.00 น.จากนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเริ่มนับคะแนน ซึ่งขณะนี้ผลการนับคะแนนนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกำลังทยอยนำหีบบัตรเลือกตั้งไปเก็บเอาไว้ที่ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 นำไปเก็บไว้ที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 นำไปเก็บเอาไว้ที่หอประชุมอำเภอท่าม่วง
 
เขตเลือกตั้งที่ 3 นำไปเก็บไว้ที่หอประชุมอำเภอท่ามะกา เขตเลือกตั้งที่ 4 นำไปเก็บไว้ที่ หอประชุมอำเภอเลาขวัญ และเขตเลือกตั้งที่ 5 นำไปเก็บเอาไว้ที่หอประชุมอำเภอไทรโยค

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนทุกพรรคทุกเขตเลือกตั้งนั้น ปรากฏว่า ผู้สมัครของพรรคก้าวไกล มีคะแนนนำทั้งคนทั้งพรรค โดยมีพรรคเพื่อไทยตามมาติดๆ แต่อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่ผลคะแนนเริ่มต้นเท่านั้น เพราะกว่าหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยจะรายงานผลมา กกต.คงต้องใช้เวลานานพอสมควร เพราะบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีความทุรกันดาร ต้องใช้ ฮ.และเรือในการขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง แต่คาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 4 ทุ่ม (22.00 น.)  

หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น