xs
xsm
sm
md
lg

Mask Festival 2023 จังหวัดเลยดึง7ประเทศรวมแจมงานหน้ากากนานาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลย-สีสันตระการตา จังหวัดเลยบูรณาการหลายภาคส่วนจัดงานแสดงหน้ากากนานาชาติ “Mask Festival 2023 ดึง 7 ประเทศเข้าร่วม ขณะที่จังหวัดเลยนำเสนอหน้ากาก 3 ผี ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า เผยต้องการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับSoft power ของไทยสู่เวทีโลก


ค่ำวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานพญานาคกัณหาโคตรมะ ต.กุดป่อง เทศบาลเมืองเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ งานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ “Mask Festival 2023 ซึ่งกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค.นี้

นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวถึงงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ Mask Festival 2023 เกิดขึ้นด้วยการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเลย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย หอการค้าจังหวัดเลย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย และภาคีเครือข่าย เป็นการนำเสนอการแสดงหน้ากากนานาชาติ จาก ๗ ประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ลาว และไทย สำหรับจังหวัดเลย นำเสนอหน้ากาก 3 ผี ได้แก่ ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า


สำหรับงานนี้ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามแนวคิดยกระดับ Soft power ของไทยสู่เวทีโลก กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการยกระดับงานเทศกาลท้องถิ่น สู่ระดับนานาชาติ โชว์สุดยอด อัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านระบบออนไลน์และสื่อต่างๆ และชวนเที่ยว ชิม ช้อป แชร์ แชะถ่ายภาพประทับใจ


กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย 1.ขบวนแห่พาเหรดหน้ากากนานาชาติ 7 ประเทศ  2. การแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ และน้ำพุเล่นดนตรี ที่บอกเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย 3.กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเลยเสมือนจริง ๓๖๐ องศา ด้วยเทคโนโลยี Virtual reality หรือวีอาร์ (VR) เป็นการสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในโลกเสมือนจริง เช่น ภูบ่อบิด ภูพุทโธ ห้วยกระทิง 4. กิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับสตรีทอาร์ต รูปแบบ ๓ มิติ อย่างหลากหลายจากกลุ่มศิลปินเลยตามเลย และถ่ายภาพเช็คอินกับ Colorful Landmark หน้ากาก ๓ ผี (ผีตาโขน ผีขนน้ำ และผีบุ้งเต้า) ณ ลานพญานาค
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถนนสายศิลปะที่น่าสนใจ ทั้ง การสาธิตวาดหน้ากาก 3 ผี ปีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า,การทอของที่ระลึกหน้ากาก 3 ผี ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า,การเพนท์เสื้อ หน้ากาก 3 ผี ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า,งานหัตถศิลป์และงานประดิษฐ์ หน้ากาก 3 ผี ผีตาโขน ผีขนน้ำ ผีบุ้งเต้า,งาน ECO print ภาพหน้ากาก 3 ผีและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นไทเลย


กำลังโหลดความคิดเห็น