xs
xsm
sm
md
lg

ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐฯ นำทีมสถานทูต-สถานกงสุลลงพื้นที่เชียงใหม่สังเกตการณ์ ชี้แนะทางแก้ฝุ่นควันมลพิษอากาศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกานำทีมสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ เยี่ยมสังเกตการณ์พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางป้องกันและพัฒนาแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชี้แนะแนวทางสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน


รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 66 นายเอวาน บิง ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยนางไอช่า ทาหลิบ เจ้าหน้าที่แผนกเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ นำคณะสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และสถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสังเกตการณ์และเรียนรู้กระบวนการทำงานของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการไฟป่า และมลพิษทางอากาศ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการป้องกันและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศในพื้นที่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ชี้แจงถึงแนวทางการบริหารจัดการไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง และมีพื้นที่ป่ามากพอสมควร โดยปัญหาหมอกควัน ไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เรื้อรังมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาป่า การเผาพื้นที่ทางการเกษตร หรือการได้รับอิทธิพลมาจากพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งขณะนี้ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้บัญชาการ 

นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้ระบบ FireD ขณะเดียวกันได้มีการทำงานในรูปแบบการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นให้ทุกอำเภอทุกพื้นที่เน้นย้ำเฝ้าระวังในเรื่องการจัดชุดลาดตระเวน การทำแนวกันไฟ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับประชาชนในเรื่องการเผา ที่สำคัญในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำ MOU ร่วมกับ 3 จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าแบบไร้รอยต่ออีกด้วย เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


ขณะที่นายเอวาน บิง ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ ได้พบกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ให้ความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดข้างเคียงในการบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นควันข้ามแดน พร้อมกับได้ยกตัวอย่างความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนระหว่างมลรัฐแคลิฟอร์เนียกับประเทศเม็กซิโก ซึ่งประสบความสำเร็จในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน และน่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับความพยายามของจังหวัดทางภาคเหนือของไทยในการแสวงหาความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียงและประเทศเพื่อนบ้าน 

พร้อมย้ำว่าส่วนสำคัญของความร่วมมือข้ามพรมแดนที่จะปูทางสู่ความสำเร็จในการเจรจา คือ รายงานผลการศึกษาข้อมูลด้านสภาพภูมิประเทศ เทือกเขา หุบเขาและแอ่งที่ราบ ประกอบกับข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ทิศทางลม กระแสลม และการผกผันของสภาพอากาศในช่วงเวลาที่เกิดสภาพความกดอากาศต่ำ ซึ่งจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนทางด้านสภาพภูมิอากาศและคุณภาพของอากาศ ตลอดจนถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ สามารถนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันได้
กำลังโหลดความคิดเห็น