xs
xsm
sm
md
lg

“ซันสวีท” เปิด “ไร่ตะวันหวาน” จัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7 โชว์นวัตกรรมการเกษตร พร้อมผลักดันสู่แลนด์มาร์กใหม่ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - “ซันสวีท” ผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปรายใหญ่ จัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7 ขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ พร้อมโชว์ไร่ตะวันหวาน (SUN VALLEY) แลนด์มาร์กการเกษตรแห่งใหม่ ต้อนรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เปิดประสบการณ์แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรท่ามกลางธรรมชาติบนพื้นที่กว่าพันไร่


เมื่อวันที่ 26 ม.ค.66 ที่ไร่ตะวันหวาน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 7 ซึ่งบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.66 โดยเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงและสาธิตการใช้นวัตกรรมการเกษตร เช่น เครื่องจักรกลเกษตรอัตโนมัติ รถเก็บเกี่ยว โดรนการเกษตร เทคโนโลยี IoT Sensor Application ทางการเกษตร และบูทนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำมากมาย พร้อมกิจกรรมการประกวดข้าวโพดหวาน การแข่งขันทำอาหารจากข้าวโพดหวาน และเปิดพื้นที่เยี่ยมชมโรงเรือน Greenhouse เทคโนโลยีจากเนเธอร์แลนด์ ปลูกมะเขือเทศลูกใหญ่แดงฉ่ำ ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ที่ใช้พลังงานต่ำ อัจฉริยะที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังได้สัมผัสธรรมชาติ เขาวงกตข้าวโพดหวาน อุโมงค์ผัก ชมทุ่งดอกทานตะวันสีสันสดใส ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับความรู้ เก็บภาพประทับใจ และร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยอนาคตตั้งเป้าหมายผลักดันพื้นที่ 1,047 ไร่ ที่จัดงานนี้ให้เป็นแลนด์มาร์กการเกษตรแห่งใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้สัมผัสวิถีการเกษตรครบวงจรอีกด้วย

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า KC โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานให้เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทำ Contract Farming กว่า 20,000 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในการทำเกษตรสมัยใหม่ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้าถึงองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก และเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และแก้ไขพื้นฐานด้านการเกษตรของประเทศไทย จึงได้จัดงานวันข้าวโพดหวานขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 บนพื้นที่ไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้บูรณาการนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ และเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับ นักวิชาการ เครือข่ายภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการเกษตร (Agri X) โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร ต่อยอดสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งอนาคต


กำลังโหลดความคิดเห็น