xs
xsm
sm
md
lg

เมืองกาญจน์ทุ่ม 120 ล้าน ปรับภูมิทัศน์สนามกีฬากลีบบัว รับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - นายก อบจ.กาญจน์-แม่ทัพภาคที่ 1 ลงนาม MOU โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สนามกีฬากลางกลีบบัว รองรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 48 มูลค่า 120 ล้านบาท

วันนี้ (25 ม.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกายจนบุรี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 และนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค พร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) มูลค่า 120 ล้านบาท

โดยมีนายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.บุญญฤทธิ์ เลิศวัฒนเรืองชัย ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พล.ต.พฤทธิ์ จันทราสา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 พล.ต.วุทธยา จันทมาศ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 นายชูศักดิ์ แม้นทิม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันท์ ดิษฐศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นพยาน มีนางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน และมีพล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม

สำหรับสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) มีความจุทั้งหมด 12,000 ที่นั่ง สร้างขึ้นเมื่อปี 2547 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายโอนภารกิจสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งให้บริการประชาชนทั่วไปในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

โดยที่ผ่านมาสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เคยใช้แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เมื่อปี 2552 และในปี 2565 การกีฬาแห่งประเทศไทยคัดเลือกให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ขึ้นระหว่างวันที่ 14-29 ส.ค.2566 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย.2566

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะกรรมการบริหารสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ด้านหลังสนามกีฬาทางทิศใต้ และทางทิศตะวันออกของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคพร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในวงเงิน จำนวน 120,000,000 บาท จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค 2.โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และ 3.โครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือทางการช่างจากกองทัพบกเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้อนุมัติมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค พร้อมขยายพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ขึ้นในวันนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น